Jadwiga i Wisława, czyli „kto z kim przystaje…”

Z okazji trwającego Roku Jadwigi z Działyńskich Zamoyskiej, a także poetki, noblistki Wisławy Szymborskiej, 8 listopada 2023 roku w Klubokawiarni NOT, w CKiS Dom Kultury Oskard w Koninie, odbył się wieczór literacko-muzyczny.

Na zaproszenie Filii „Łężyn” Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Zofii Urbanowskiej w Koninie do naszego miasta przyjechali artyści Teatru Muzycznego w Poznaniu. Aleksander Machalica, aktor teatralny i filmowy, czytał teksty obu znakomitych kobiet. Wydarzenie uświetniła muzyka na żywo w wykonaniu Jakuba Czerskiego (fortepian) oraz Aleksandry Samelczak (śpiew).

Zamoyska i Szymborska, te dwie utalentowane kobiety, związane zostały urokliwą miejscowością w Wielkopolsce – podpoznańskim Kórnikiem. Trwający rok 2023 to stulecie śmierci jednej, a drugiej stulecie urodzin. Czasoprzestrzennie zetknęły się one ze sobą na okres czterech miesięcy. Być może nawet miały okazję się poznać, gdyż ojciec małej Wisławy pełnił funkcję zarządcy dóbr Zamoyskich. Obie zostały odznaczone najwyższymi państwowymi orderami i obie zasłynęły na arenie międzynarodowej. Kobiety skromne, mądre, przenikliwe, zaangażowane w różne działania, poliglotki, oczytane dużą część swego życia przeznaczały na pisanie.

W klimatycznej klubokawiarni czytane przez Aleksandra Machalicę teksty docierały do serc widzów, co dało się dostrzec na ich twarzach – zadowolenie, zachwyt, nostalgia, rozmarzenie, analizowanie, rozmyślanie, spokój… Teksty obu pań przeplatały się tematycznie, a pośród nich muzyka fortepianu, śpiew solistki, które podkreślały przekaz i interpretację. Dało się słyszeć w powietrzu przechadzające się słowa kobiet z Kórnika: „Kto z kim przystaje, takim się staje”; „Z książkami przystajesz mądrym człowiekiem się stajesz”; „Życie wspólne jest rozwojem”; „Zamiłowanie do doskonałości jest pychą”; „Potrzeba piękna…”; „Zamiłowanie piękna oparte na równowadze i ładzie”; „Nic dwa razy się nie zdarza” itd. Podczas spotkania pasjonatów nastrojowych, intelektualnych wieczorów można było skorzystać z dobrodziejstwa bufetu klubokawiarni. Wydarzeniu towarzyszyła wystawa: „Zamoyska – Szymborska. Wielkie Kobiety 2023 roku”.

To już trzecia odsłona spotkań z Jadwigą z Działyńskich Zamoyską. Przypominamy, że Filia „Łężyn” wybrała na swoją Patronkę bieżącego roku dostojną Generałową Zamoyską, m.in. założycielkę Szkoły Domowej Pracy Kobiet. Na pierwszym spotkaniu gościliśmy Magdalenę Kwilecką, na drugim Agatę Łysakowską-Trzoss (trzy wykłady historyczne). Krótko przed przyjazdem artystów z Teatru Muzycznego Filia „Łężyn” wystawiła spektakl teatralny „Koci bigos”. Pomysł zrodził się z inspiracji wierszem Wisławy Szymborskiej „Kot w pustym mieszkaniu”.

Projekt Kobiety z Kórnika jest współfinansowany przez Fundację Zakłady Kórnickie.

Tekst: Małgorzata Hoffman (kierowniczka Filii Łężyn)

Zdjęcia: Renata i Błażej Rudowicz