II Konińska Jesień Poetycka

To było dwudniowe święto poezji. Warsztaty poetyckie, prezentacje pierwszych tomików wierszy młodych poetów, wystawy, odsłonięcie ławeczki poetów oraz rozstrzygnięcie XLIII Ogólnopolskiego Konkursu Poetyckiego „Milowy Słup” i konkursu „Milowy Słup Razem” – to wszystko złożyło się na II Konińską Jesień Poetycką, organizowaną przez Miejską Bibliotekę Publiczną w Koninie. Jak zauważył prof. dr hab. Tomasz Mizerkiewicz, juror „Milowego Słupa”, „(…) wiersze przypominają nam, że poezja nie rezygnuje nigdy z ambicji, aby brać udział w odwracaniu złych losów, przywracaniu nadziei i możliwie lepszej przyszłości…”.

Tegoroczną Konińską Jesień Poetycką (20-21 października 2023 r.) rozpoczęły, podobnie jak w roku poprzednim, warsztaty poetyckie. Z tematami: poezja prozą, proza poetycka oraz jak pisać między gatunkami, uczestnikom warsztatów pomagał zmierzyć się wybitny, ceniony poeta, Jakub Kornhauser. A zaraz po nich MBP zaprezentowała dwa tomiki poezji uczestników ubiegłorocznych warsztatów: Bereniki Żeworonek „A smutek piwne miał oczy” i Macieja Górskiego „Spuścizna”. – To nasza, Miejskiej Biblioteki Publicznej, forma promocji młodych artystów – mówiła Ola Jurgielewicz. Na spotkaniu w bibliotece przy ul. Dworcowej nie było Żeworonek. Szkoda, bo intrygująco brzmi choćby fragment tytułowego wiersza: „Spojrzenie może mam smutne, / lecz oczy mam piwne – po mamie”. Maciej Górski, jeszcze uczeń jednego z konińskich liceów, w rozmowie z Agnieszką Adaszak deklarował: – Pisanie jest dla mnie przygodą. Piszę co widzę, staram się też przekazać emocje towarzyszące codzienności. Pytany o mistrzów, wskazywał na Jimiego Morrisona, Andrzeja Bursę. Inspiracją są też dla niego szkole lektury, chociaż – zauważył: „szkoda, że nie ma już wśród nich Gombrowicza”.

Te dwa tomiki zostały wydane pod wspólnym hasłem „Z konińskiego parnasu”. Zaprezentowano je przy wiszących na ścianach biogramach już uznanych konińskich poetów, także nagradzanych m.in. statuetkami „Milowego Słupa”, wśród których są: Fabian Frankiewicz, Janusz Gulczyński, Bogusław Janiszewski, Jadwiga Naskręcka, Katarzyna Nowicka, Danuta Olczak, Stefan Rusin, Lech Stefaniak, Jan Sznajder.

Ustka ma ławeczkę Wisławy Szymborskiej, Konin ma ławeczkę konińskich poetów, którzy mieli ogromny wpływ na kulturę Konina. „Będzie przywoływała wspomnienia i nie pozwoli zapomnieć o naszych, regionalnych twórcach poezji” – twierdzili jej organizatorzy. Stanęła na skwerze u zbiegu ulic Dworcowa i Poznańska. Pierwsi chętni z jej „usług” skorzystali. Czy będą na niej siadać poeci, czy choćby tylko czytelnicy? Przekonamy się…

Na XLIII Ogólnopolski Konkurs Poetycki „Milowy Słup” nadesłano 201 wierszy (67 zestawów). Prof. Tomasz Mizerkiewicz, przewodniczący jury, mówił, że jedną z ich wyróżniających cech było „stanie bardzo blisko namacalnych problemów dotyczących autorów, którzy przenieśli ze sfery hermetyzmu, ogólników, do sfery bardzo osobistych problemów”. Wszak poezja to przestrzeń bez wygumkowania żadnego tematu, dlatego przywołując twórczość Piotra Matywieckiego dodawał, „iż zagłuszany przez natrętne i hałaśliwe szumy komunikacyjne wiersz jest najważniejszym rachunkiem spraw naszego dzisiejszego świata. (…) Im więcej celowych przemilczeń, tym głośniej zabrzmi wiersz o tym mówiący wedle niezapomnianej maksymy Czesława Miłosza: „poeta pamięta””. Słowem – „poezja zawsze wie lepiej, prędzej, precyzyjniej nazywa. Cokolwiek się w naszej ojczyźnie zadziało, te wiersze wiedziały wcześniej”.

Jury XLIII Ogólnopolskiego Konkursu Poetyckiego „Milowy Słup” Konin 2023 przyznało:

I miejsce Jolancie Nawrot-Sprysiak z Dąbrowy za wiersze: *** (mówię po ludzku); torba do porodu; Francja, początek lipca 2023 roku

II miejsce Piotrowi Fałczyńskiemu z Ołoboka za wiersze: List do Olka; Nieistotny fakt; Stryj Leon

III miejsce Jolancie Michalskiej z Płocka za wiersze: Nienormalna normalność; Zdążyć; Trzysta sześćdziesiąty piąty dzień

Nagrodę im. Janiny Wenedy przyznano Wojciechowi Majkowskiemu z Bydgoszczy za wiersze: pierwsza kosmiczna; druga kosmiczna; trzecia kosmiczna

Wyróżnienia otrzymali:

Julia Faryńska z Wierzbia za wiersze: Stalker; To ty mi, mamo, mówiłaś…; Dziewczyny ze zdjęcia

Stanisław Szwarc z Poznania za wiersze: Oczekiwanie; Pamięć; Samotność

Paulina Wojciechowska z Sosnowca za wiersze: Passus I – Dworek; Passus II – Antenat; Passus III – Żałoba.

Jury zakwalifikowało do druku w okolicznościowej publikacji wiersze zauważone: Małgorzaty Jasińskiej-Reich z Biberach (Niemcy), Marii Kalińskiej z Maciejowa Nowego, Marka Kubickiego z Łodzi, Eweliny Kuśki z Jastrzębia-Zdrój, Agnieszki Mohylowskiej z Kaźmierza, Marka Szewczyka z Poznania, Iwony Świerkuli z Warszawy, Luizy Wilczyńskiej z Łodzi i Donaty Witkowskiej-Kowal ze Starachowic.

Rozstrzygnięto także II Поетичного Конкурсу ВЕРСТОВИЙ СТОВП – РАЗОМ – Конін 2023 – II Poetycki Konkursu „Milowy Słup – Razem” Konin 2023, skierowany do Ukraińców mieszkających w Polsce. Nadesłane wiersze oceniało jury w składzie: Wira Wirużynska – dyrektorka Publicznej Biblioteki w Tulczynie (Ukraina), Keterina Telenko z Biblioteki Miejskiej w Czerniowcach (Ukraina) i Ołena Sataniwska z MBP w Koninie. Nagrodę otrzymała mieszkająca w Koninie Diani Jurczenko. Do druku zaś zakwalifikowano wiersze Nadii Omielczenko i Ganny Raduł, również z Konina.

Wręczeniu nagród towarzyszył koncert Łukasza „Komara” Muszyńskiego – wokalisty, laureat konkursów muzycznych, koninianina dzisiaj mieszkającego w Dębicy. „Komar” zaprezentował we własnej interpretacji utwory Niemena, Wodeckiego, Krajewskiego Cohena, Sinatry, Sanah i Prinza.

Dodajmy, że organizatorem II Konińskiej Jesieni Poetyckiej byli Miejska Biblioteka Publiczna i Miasto Konin. Współorganizatorami Towarzystwo Przyjaciół Konina i Konińska Fundacja Kultury a Partnerem Fundacja PZU.

Andrzej Dusza

Zdjęcia: Mirosław Jurgielewicz