Województwo Fundacji

180 tysięcy złotych – tyle wynosi wsparcie Samorządu Województwa Wielkopolskiego dla Konińskiej Fundacji Kultury na realizację dwóch zadań z zakresu kultury w latach 2024-2026.

Jak co roku Konińska Fundacja Kultury stanęła do konkursu, ogłoszonego przez Zarząd Województwa Wielkopolskiego, na „realizację w formie powierzenia lub wspierania zadań publicznych Województwa Wielkopolskiego w dziedzinie kultury”, przewidzianych w „Programie współpracy Samorządu Województwa Wielkopolskiego z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego”. Tym razem był to konkurs ofert przewidujący realizację zadań w latach 2024-2026. Do Urzędu Marszałkowskiego wpłynęło w sumie 109 ofert, wśród których były trzy oferty Fundacji. Zarząd postanowił wesprzeć 39 zadań na łączną kwotę 4,5 mln zł, w tym dwa projekty fundacyjne.

Najwięcej, bo 120 tys. zł (po 40 tys. na rok), Fundacja otrzymała na realizację Międzynarodowego Dziecięcego Festiwalu Piosenki i Tańca w Koninie. Na realizację drugiego projektu: Festiwalu Pianistycznego „Chopinowskie Interpretacje Młodych”, edycja 20, 21 i 22, dotacja wynosi 60 tys. zł. Niestety, z przykrością informujemy, że tym razem wsparcia Samorządu Wielkopolski nie otrzymały Międzynarodowe Warsztaty Bigbandowe Wielkopolska-Dolna Saksonia.

Dodajmy, że w tym samym konkursie bardzo pozytywnie oceniono wniosek konińskiego Stowarzyszenia Społeczno-Kulturalnego InArt, organizatora Międzynarodowego Festiwalu Bluesonalia 2024 – 2026 (dotacja 120 tys. zł).

Miesiąc wcześniej Zarząd Województwa Wielkopolskiego ogłosił wyniki konkursu ofert przewidzianych do realizacji przez „organizacje pozarządowe oraz inne podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego” tylko w roku 2024. Zarząd po ocenie 450 ofert zlecił realizację 214 zadań, na łączą kwotę 4 mln zł. Beneficjentami została OSP w Koninie, która otrzymała 20 tys. zł na realizacje zadnia „150-lecie Ochotniczej Straży Pożarnej „Starówka” w Koninie – upamiętnienie i wydanie książki” oraz Towarzystwo Samorządowe w Koninie na wydanie „Opowieści kłodawskich” (12 tys. zł) i „Ziemianie okolic Kłodawy – dziedzictwo i pamięć” (12 tys. zł).

Andrzej Dusza