Stypendia

           Spektakularnymi działaniami Konińskiej Fundacji Kultury są społeczne zbiórki funduszy na wsparcie młodych talentów, głównie muzycznych. Fundacja zbiera fundusze stypendialne lub na zakup instrumentów głównie w czasie koncertów inaugurujących kolejne lata kulturalne. Osoby, do których ta pomoc jest kierowana, prezentują swe umiejętności w czasie tych koncertów, występując obok orkiestr i chórów filharmonicznych.

Pierwszą, która skorzystała ze wsparcia Fundacji, była Martyna Jurczak (2009 r.).

Fundacja zebrała też fundusze na stypendium dla:

– Martyny Jurczak (2009 r.), utalentowanej skrzypaczki, uczennicy PSM w Koninie, absolwentka Akademii Muzycznej w Bydgoszczy (2014 r.)

– Pawła Cala (2011 r.), uzdolnionego waltornisty, ucznia PSM w Koninie, dzisiaj studenta Akademii Muzycznej w Krakowie

– Kamili Olas (2012 r.), wielce obiecującej akordeonistki, uczennicy PSM w Koninie, obecnie studentki Akademii Muzycznej w Gdańsku

– na zakup skrzypiec dla Marty Pocztowskiej (2013 r.), skrzypaczki, uczennicy PSM w Koninie (ten wydatek wsparł później prezydent Konina), obecnie uczennicy Zespołu Szkół Muzycznych w Poznaniu

– na stypendium dla Adriana Górczewskiego (2014 r.), utalentowanego trębacza, ucznia PSM w Koninie. Dodajmy, że Adrian był także stypendystą Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

– Wojciech Oliński jest uczniem Szkoły Podstawowej nr 1 i Państwowej Szkoły Muzycznej I i II stopnia w Koninie, w klasie gitary Andrzeja Majewskiego. Konińska Fundacja Kultury w czasie inauguracji zbierała fundusze na stypendium dla tego uzdolnionego i bardzo pracowitego muzyka.

tekst: DuszA