Ogólnopolski Festiwal Pianistyczny Chopinowskie Interpretacje Młodych

        Chopinowskie Interpretacje Młodych zaczęły się w 2003 roku. Wcześniej były to Dni Chopinowskie w Żychlinie koło Konina, związane z upamiętnianiem pobytu Fryderyka Chopina na ślubie Melanii Bronikowskiej z Witoldem Adamem Kurnatowskim (3 września 1829 r.). Na marginesie: przy okazji tego ślubu odbywało się jednocześnie wesele Zofii Gałczyńskiej z Siąszyc (gmina Rychwał) z Juliuszem Kossakiem, wówczas malarzem nikomu nieznanym. Te pierwsze Dni Chopinowskie przerodziły się, dzięki pracy członków żychlińskiego Koła Towarzystwa Chopinowskiego, Państwowej Szkoły Muzycznej I i II stopnia w Koninie oraz wsparciu Konińskiej Fundacji Kultury w Ogólnopolski Festiwal Chopinowskie Interpretacje Młodych.

      Udział Fundacji polega głównie na wsparciu finansowo-organizatorskim; co roku wolontariusze Fundacji piszą projekty, starając się o „zdobycie” funduszy na organizację Festiwalu. Są to starania skuteczne. Dzięki temu w czasie konkursu co roku może wystartować około dziewięcioro pianistów, często z już pokaźnym dorobkiem artystycznym, także z zagranicy (choć to z nazwy Festiwal Ogólnopolski). Festiwalowi towarzyszą też warsztaty, prowadzone przez znakomitości świata pianistycznego, zasiadającego w jury. W roku 2014 był to prof. Andrzej Jasiński – pianista, profesor i pedagog, juror wielu konkursów pianistycznych na świecie, w tym przewodniczący jury Międzynarodowego Konkursu Pianistycznego im. Fryderyka Chopina oraz prof. Waldemar Andrzejewski – pianista i wykładowca w Akademii Muzycznej w Poznaniu. Wykłady: „Wokół fenomenu i paradoksu muzyki Chopina” i „Świat nokturnów” przedstawi prof. Mieczysław Tomaszewski, muzykolog, teoretyk, estetyk muzyki, profesor i doktor honoris causa Akademii Muzycznej w Krakowie. Z recitalem wystąpił Marek Drewnowski.

Ryszard Sławiński, prezes Koła Towarzystwa Chopinowskiego w Żychlinie, mówił: – Jesteśmy bardzo wdzięczni gronu naszych partnerów, od lat wspierających finansowo. Są wśród nich osoby prywatne, firmy, instytucje i kilka samorządów. Dzięki nim festiwal nadal udaje się organizować, ba – jest on coraz bardziej znaczącą marką, o czym świadczyć może choćby skład znakomitego jury a także udział Marka Drewnowskiego.

« z 3 »

Fot. Mirosław Jurgielewicz