Nominacje dla Przybylskiego i Wawrowskiego

Dariusz Przybylski i Janusz Wawrowski, dwaj wybitni muzycy rodem z Konina, byli uczniowie Państwowej Szkoły Muzycznej I i II stopnia w Koninie, otrzymali nominacje do nagrody Koryfeusze Muzyki Polskiej. To nagroda Instytutu Muzyki i Tańca przyznawana najwybitniejszym przedstawicielom środowiska muzycznego.

Koryfeusz to słowo wywodzące się z greki, oznaczało przewodnika chóru w teatrze starogreckim, który wygłaszał najtrudniejsze kwestie oraz wyznaczał chórzystom tempo i wysokość dźwięku. Instytut Muzyki i Tańca tytułem Koryfeusza Muzyki Polskiej od ośmiu lat wyróżnia najwybitniejszych przedstawicieli środowiska muzycznego w kilku kategoriach. Koryfeusz jest nagrodą ustanowioną przez środowisko muzyczne i przez to środowisko jest przyznawana najwybitniejszym jej przedstawicielom. W tym roku, 30 września, w Międzynarodowym Dniu Muzyki w Studiu Koncertowym Polskiego Radia im. Witolda Lutosławskiego w Warszawie odbył się uroczysty koncert, w czasie którego uhonorowano laureatów. Statuetki Koryfeuszy, autorstwa prof. Adama Myjaka i nagrody pieniężne, otrzymali:

– w kategorii Osobowość roku: Maciej Obara, saksofonista, doceniony za album „Unloved”, nagrany wraz z zespołem Maciej Obara Quartet.

W gronie nominowanych w tej kategorii znaleźli się także: flecista Łukasz Długosz, akordeonista Maciej Frąckiewicz, kompozytor i organista Dariusz Przybylski oraz skrzypek Janusz Wawrowski.

Dariusza Przybylskiego nominowano „za dorobek kompozytorski sezonu i album „Already it is dusk” (wyd. Requiem Records), prezentujący utwory od Dufay’a i Wacława z Szamotuł po Cage’a i Góreckiego, wykonane po raz pierwszy w aranżacjach na organy Hammonda”.

Janusz Wawrowski nominację otrzymał „za pozyskanie dla Polski pierwszych w powojennej historii skrzypiec Stradivariusa z 1685 roku oraz osiągnięcia artystyczne sezonu 2017/2018”.

– w kategorii Odkrycie roku: Joanna Zawartko, za kreacje koncertowe i sceniczne sezonu 2017/18, w szczególności za wykonanie partii sopranowej w „Małej mszy uroczystej” Gioacchino Rossiniego w Filharmonii Narodowej (18 maja 2018)

– w kategorii Wydarzenie roku: Agata Zubel, za potrójną premierę kompozycji „Fireworks”, wyróżnioną na European Composer Award na Festiwalu „Chopin i jego Europa” w Warszawie, „Young Euro Classic” w Berlinie, a także w ramach londyńskiego festiwalu BBC Proms.

Kolegium Elektorów, w skład którego weszli rektorzy akademii muzycznych, dyrektorzy instytutów muzykologii, dziennikarze muzyczni, przedstawiciele organizacji branżowych oraz dotychczasowi laureaci nagrody we wszystkich kategoriach, przyznało także nagrodę honorową Joannie Wnuk-Nazarowej, kompozytorce, dyrygentce, byłej dyrektor Narodowej Orkiestry Symfonicznej Polskiego Radia w Katowicach. Wręczając statuetkę, dyrektorka Programu 2 Polskiego Radia Małgorzata Małaszko-Stasiewicz podkreśliła, że nie jest to wyróżnienie przyznane „za wiele inicjatyw, których była pomysłodawczynią, ale za postawę życiową”.

Dotychczas laureatami Koryfeusza Muzyki Polskiej w kategorii Osobowość roku zostali m.in. kompozytorzy Agata Zubel i Paweł Mykietyn, pianista Włodek Pawlik oraz dyrygent Łukasz Borowicz. W kategorii Odkrycie roku w poprzednich latach uhonorowano m.in. flecistkę Mariannę Żołnacz i organistę Karola Mossakowskiego, a w kategorii Wydarzenie roku – m.in. koncert Krystiana Zimmermana na festiwalu Warszawska Jesień.

Nagrodę honorową przyznano m.in. Wojciechowi Kilarowi, Jerzemu Maksymiukowi, prof. Mieczysławowi Tomaszewskiemu i prof. Janowi Ekierowi.

Nagroda co roku wręczana jest w Międzynarodowym Dniu Muzyki, obchodzonym na całym świecie od 1975 r. Jego inicjatorem był jeden z najwybitniejszych skrzypków Yehudi Menuhin, ówczesny przewodniczący Międzynarodowej Rady Muzyki działającej pod egidą organizacji UNESCO.

Andrzej Dusza