Kult chopinowski pączkuje

W 2019 roku „Rocznik Chopinowski” informował, że dr Piotr Mysłakowski,
ceniony etnolog i chopinolog, odnalazł akty zgonu Antoniny Krzyżanowskiej,
babci i Marianny Bielskiej, ciotki Fryderyka Chopina Te bliskie krewne
Fryderyka zostały pochowane odpowiednio w 1812 i 1811 roku we wsi Żdżenice
w parafii Malanów, w powiecie turkowskim. Tym samym Malanów staje się
kolejnym miejscem, po Brdowie i Żychlinie, związanym z kultem chopinowskim
w Wielkopolsce Wschodniej.

Obwieszczenie o odkryciu dra Mysłakowskiego odbyło się 17 listopada 2022 roku w
Malanowie i było połączone z recitalem muzyki Chopina w wykonaniu Antoniny
Waliszewskiej, utalentowanej uczennicy Państwowej Szkoły Muzycznej I i II st. w
Koninie. W rok po tym wydarzeniu, 17 listopada roku bieżącego, odbyła się podniosła
uroczystość odsłonięcia na miejscowym cmentarzu nagrobka z piaskowca o treści:
Ś.P. Antonina Krzyżanowska, Babcia Fryderyka Chopina, ur. 1 V 1743 r.
Sanniki zm. 14 VI 1812 r. W Żdżenicach Parafia Malanów. Mieszkańcy Gminy
Malanów. Malanów 25. 10. 2023 r.

Druga tablica, odsłonięta w kruchcie drewnianego zabytkowego kościoła informuje:
W tym kościele odbył się pogrzeb 17 VI 1 812 r. Antoniny Krzyżanowskiej
zmarłej w Żdżenicach parafia Malanów Babci Fryderyka Chopina. Parafianie
Malanowscy. Malanów 25 X 2023 r.

Obydwie tablice odsłonił wójt gminy Malanów Ireneusz Augustyniak a poświęcił ks.
prałat Stanisław Płaszczyk, znakomity znawca historii miejsca i wydarzeń tamtego
czasu. Miałem zaszczyt w imieniu Zarządu Towarzystwa im. Fryderyka Chopina w
Warszawie współuczestniczyć w tej uroczystości. Obecni byli: przewodniczący Rady
Gminy Malanów Karol Płóciennik, jego zastępca Jerzy Frątczak, radna gminna ze
Żdżenic Grażyna Harasna.
O godzinie 17 w sali Gminnego Ośrodka Sportowego odbył się okolicznościowy
koncert, na który przyszedł nadkomplet, blisko 200 słuchaczy z Malanowa i
najbliższej okolicy. Miałem przyjemność opowiedzieć o historii miejsca. Koncert
utworów Fryderyka Chopina i innych kompozytorów dali uczniowie Państwowej
Szkoły Muzycznej I stopnia z Turku. Uczniowie nie tylko na pianinie wykonywali
utwory, także opracowania muzyki Chopina na gitarę klasyczną, saksofon, skrzypce.
Dobrze zabrzmiał uczniowski zespół kameralny. Imprezę ze swadą prowadziła
dyrektorka Szkoły Podstawowej Marta Janicka.
Z radością dodaję, że Malanów stał się po Brdowie i Żychlinie trzecim ośrodkiem
kultu chopinowskiego we Wschodniej Wielkopolsce. Warto przy tym zauważyć, że
jednocześnie z malanowskimi uroczystościami w Koninie i w Żychlinie odbywał się
(16-18 listopada 2023) XIX Festiwal Chopinowskie Interpretacje Młodych. Laureatem
został Franciszek Gąsieniec, najmłodszy uczestnik festiwalu, uczeń Pawła
Zawadzkiego w Ogólnokształcącej Szkole Muzycznej I i II stopnia im. K.
Szymanowskiego we Wrocławiu.


Ryszard Sławiński (Zarząd TiFC w Warszawie)