Sprawozdanie Konińskiej Fundacji Kultury

Sprawozdanie Konińskiej Fundacji Kultury

Konińska Fundacja Kultury informuje, że w Narodowym Instytucie Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego złożyła sprawozdanie finansowe i sprawozdanie merytoryczne z działalności organizacji w 2022 roku.

Organizacje pożytku publicznego zamieszczają zatwierdzone przez właściwy organ organizacji sprawozdanie finansowe oraz sprawozdanie merytoryczne ze swojej działalności za ubiegły rok w bazie sprawozdań organizacji pożytku publicznego. Baza sprawozdań znajduje się na stronie Narodowy Instytut Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego: https://sprawozdaniaopp.niw.gov.pl/ Aby zapoznać się z zatwierdzonymi sprawozdaniami Fundacji, należy wpisać nasz nr KRS: 0000232242, nazwę: Konińska Fundacja Kultury i miejscowość: Konin.

Zamieszczone sprawozdania są warunkiem otrzymywania 1,5% podatku dochodowego od osób fizycznych za rok 2023.