Unikalny „Milowy Słup”

XXXIX Ogólnopolski Konkurs Poetycki „Milowy Słup” w Koninie rozstrzygnięty. Jury uznało, po przeczytaniu 309 wierszy, nadesłanych w 103 kompletach, że pierwsza nagroda należy się Mirosławowi Puszczykowskiemu z Mogilna. Uroczystość wręczenia nagród odbyła się 22 listopada 2019 r. w konińskim ratuszu.

Koniński konkurs poetycki należy do najstarszych w kraju. Zapoczątkowała go w 1973 roku Grażyna Sękiewicz-Winczewska, dzisiaj wręczająca nagrody w imieniu Konińskiej Fundacji Kultury, będącej współorganizatorem Milowego Słupa. Później włączyli się dwaj konińscy poeci: Mariusz Rosiak i Stefan Rusin i w 1977 roku konkurs przyjął nazwę Ogólnopolskiego Konkursu Poetyckiego o nagrodę „Milowego Słupa”. – Ten konkurs to zjawisko unikalne – mówił profesor dr hab. Tomasz Mizerkiewicz z Instytutu Filologii Polskiej UAM w Poznaniu – bo tu jest publiczność, która chce się spotykać i porozumiewać językiem poezji, czyli najpiękniejszym stanem polszczyzny każącej myśleć!

Prof. Mizerkiewicz zauważył, że wśród nadesłanych na konkurs wierszy było wiele rozważających i stawiających pytania o fenomen czasu i sprawiedliwości: – Jedna z postaci powieści Umberto Eco powiedziała, że w sprawiedliwości najbardziej boi się pośpiechu. Formułowanie sprawiedliwego osądu to proces wymagający czasu i uwzględniania faktów. Do podobnych zagadnień odnosiły się najlepsze wiersze nadesłane na tegoroczną XXXIX edycję Konkursu „Milowy Słup” w Koninie. Otwartość na wiedzę wynikającą z upływu czasu, poszukiwanie sprawiedliwości oraz stosownej miary dla zjawisk przedstawianych w otworach poetyckich to cechy powracające wśród nagrodzonych i wyróżnionych wierszy.

W kontekście oceniania ważne były dla jurorów, bo przez nich zauważone i docenione, wiersze, w których poetka prowadziła obronę poezji przed ekspertami, przed kwalifikowaniem jej do czegoś, przeznaczaniem jej do celów użytkowych (jako ozdoby uroczystości czy przykładów edukacyjnych). Poezja może istnieć bez doczepionych osądów oraz trwać bez ściśle określonych celów – przekonywała poetka.

Jury XXXIX Ogólnopolskiego Konkursu Poetyckiego „Milowy Słup”: prof. dr hab. Tomasz Mizerkiewicz – przewodniczący (UAM Poznań), Małgorzata Hofmann – polonistka, animatorka kultury (Miejska Biblioteka Publiczna w Koninie) i Wiesława Kozłowska – wykładowca PWSZ w Koninie, po zapoznaniu się z 309 nadesłanymi wierszami (103 zestawy), przyznało:

I nagrodę Mirosławowi Puszczykowskiemu z Mogilna (na zdjęciu), najlepiej – zdaniem jury – „korelującego poezję, czas i sprawiedliwość”

II nagrodę Jolancie Nawrot z Gółkowa, gm. Słupca, która „w serii erotyków posługuje się konceptami w znakomity sposób podkreślających nieoczywistość uczucia miłosnego”

III nagrodę ex aequo: Zofii Wójciak z Poznania i Jerzemu Pawłowskiemu z Łodzi.

Nagrodę im. Janiny Wenedy przyznano Marioli Kruszewskiej z Mińska Mazowieckiego.

Wyróżnienia otrzymali: Piotr Fałczyński z Ołoboku i Agnieszka Mohylowska z Kazimierza.

Wierszami zauważonymi, zakwalifikowanymi przez jury do zamieszczenia w okolicznościowej publikacji, są dzieła: Henryka Liszkiewicza z Piły, Mirosława Gabrysia z Cieszyna, Mirosława Kowalskiego z Mysłowic, Marka Chojnackiego z Poznania, Magdaleny Dryl z Sanoku, Olgierda Wąsowicza z Warszawy, Lidii Chmielewskiej z Kielc, Mateusza Zduńczyka z Olsztyna, Renaty Diaków z Nowogrodu Bobrzańskiego, Adama Bolesława Wierzbickiego z Dłużka i Jolanty Michalskiej z Płocka.

Pięknie wiersze nagrodzone czytali Chantal Strzelińska i Bartosz Zieliński, uczniowie Zespołu Szkół Ekonomiczno-Usługowych w Żychlinie (przygotowani przez Anettę Janc). Z koncertem poezji śpiewanej wystąpił Sławomir Pilarski, wyróżniony na Ogólnopolskim Przeglądzie Piosenki Autorskiej w Ślesinie (2008).

Dodajmy, że organizatorami tegorocznej XXXIX edycji Konkursu „Milowy Słup” była Miejska Biblioteka Publiczna w Koninie i Miasto Konin, współorganizatorami Towarzystwo Przyjaciół Konina i Konińska Fundacja Kultury. Konkursowi patronował Prezydent Miasta Konina. Damian Kruczkowski, dyrektor MBP, za pomoc w realizacji dziękował także Starostwu Powiatowemu w Koninie oraz konińskim firmom: Bankowi Spółdzielczemu, Miejskiemu Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej, Przedsiębiorstwu Wodociągów i Kanalizacji, firmie Splendid Agaty Kuźmińskiej oraz pani Zofii Wiktorskiej.

Andrzej Dusza

Zdjęcia: Mirosław Jurgielewicz