To jest sztuka?

„To jest sztuka ?” – takie poważne pytanie zadali widzom uczniowie II Liceum w Koninie w trakcie zorganizowanego przez siebie XIV Festiwalu Kultury (24 lutego 2017 r.).

Od początków XX wieku odbiorcy sztuki czują się zagubienie i zdezorientowani. Oglądając wystawy nowoczesnego malarstwa i spektakle eksperymentalnych teatrów, słuchając współczesnej muzyki sami zadajemy sobie pytanie: to jest sztuka? Tym razem otrzymaliśmy odpowiedź na wesoło i z poczuciem humoru, czego dowodem były burzliwe oklaski i wybuchy niepohamowanego śmiechu.

Jak zwykle Festiwal Kultury rozpoczął się od prezentacji slajdów, przypominających ostatnie trzy programy festiwalowe (chociaż archiwum szkolne jest o wiele bogatsze). Obecna forma festiwalu jako tematycznego widowiska i hasła kolejnych edycji imprezy wskazują, jak szerokie są zainteresowania nauczycieli i uczniów i jak – na swój sposób, bez zadęcia i „na luzie” – próbują oceniać i komentować zjawiska i kierunki współczesnej kultury. Takie tematy, jak: „Lata dwudzieste, lata trzydzieste”, „Kicz w II Liceum”, „Frankenstein i inni”, „Taniec, muzyka śmiech” (o fenomenie disco-polo) czy „Szkoła na 50-dziesiątkę” (spektakl przygotowany na jubileusz II Liceum), były doskonałą okazją do wykazania się pomysłami i wyobraźnią. Trzeba jeszcze dodać, że ostatnie Festiwale Kultury były organizowane z coraz większym rozmachem, a cztery lata temu, na 50-lecie II Liceum, zawiązał zespół muzyczny, akompaniujący wokalistom. To efekt współpracy z Państwową Szkołą Muzyczną I i II stopnia w Koninie, której dyrektor Krzysztof Pydyński z życzliwością wspiera udział swoich uczniów w różnych projektach, w myśl zasady, że „praktyka czyni mistrza”. W II Liceum jest wiele talentów muzycznych, np. Ig to tak „śpiewająca klasa”, że do udziału w niedawnym festiwalu trzeba było zorganizować casting!

Festiwal Kultury zorganizowano 14 lat temu jako autorski projekt Danuty Godyń, polonistki i nauczycielki wiedzy o kulturze. Początkowo odbywał się tylko w jednej pracowni i był rozwinięciem i uzupełnieniem zajęć programowych o spotkania z konińskimi twórcami i organizatorami kultury. – W ten sposób szkoła chciała zaistnieć w kulturze, jednocześnie pokazując młodzieży, że Konin jest miastem ze swoim potencjałem kulturalnym – wyjaśnia Danuta Godyń.

V Festiwal Kultury odbył się już na forum szkolnym i z roku na rok coraz szersze grono młodzieży uczestniczyło w tym wydarzeniu, nie tylko jako wykonawcy, ale też jako autorzy oprawy graficznej (projekty plakatów i zaproszeń) i scenografii, autorzy prezentacji multimedialnych, akustycy czy obsługa fotograficzno-filmowa. Twórcza współpraca przyczynia się do integracji całej społeczności szkolnej, szczególnie zaangażowani w ten projekt są uczniowie klas pierwszych, co ułatwia proces ich adaptacji w nowym środowisku.

Czternaście Festiwali Kultury nie mogłoby się odbyć bez wsparcia kolejnych dyrekcji i grona pedagogicznego, ze szczególnym podkreśleniem pracy polonistek i nauczycielek podstawy wiedzy o kulturze: Małgorzaty Ptak i Elżbiety Chabros. Rok przed wspaniałym jubileuszem XV-lecia należy życzyć pedagogom i kilku już pokoleniom licealistów wspaniałego pomysłu, który w praktyce, jestem o tym głęboko przekonany, powiększył nam w Koninie grono świadomych i aktywnych odbiorców kultury. Tymczasem (nie jest to informacja ostatecznie potwierdzona) w programie zreformowanego czteroletniego liceum nie będzie już przedmiotu „podstawy wiedzy o kulturze”. Jeżeli taka decyzja zapadnie, to oczywiście „po szerokich konsultacjach”. W tym kontekście może warto kolejny festiwal zorganizować pod hasłem: co to jest kultura?

Tekst: Andrzej Moś

Zdjęcia: Michał Janiak