Samorząd Województwa wsparł Fundację

Z satysfakcją informujemy, że Zarząd Województwa Wielkopolskiego pozytywnie ocenił wszystkie projekty wydarzeń kulturalnych organizowanych i współorganizowanych przez Konińską Fundację Kultury oraz przyznał fundusze wspierając ich realizację.

Fundacja złożyła trzy projekty na „otwarty konkurs ofert na realizację w formie wspierania zadań publicznych Województwa Wielkopolskiego w dziedzinie kultury w roku 2019”. Zarząd Województwa Wielkopolskiego 14 lutego br. podjął uchwałę zatwierdzającą do realizacji 236 ofert (na 431 złożonych) i przyznając dla nich wsparcie finansowe. Wśród nich są trzy złożone przez KFK:

– 16. Międzynarodowe Warsztaty Big-bandowe Wielkopolska – Dolna Saksonia – 10.000 zł

– 16. Ogólnopolski Festiwal Pianistyczny „Chopinowskie Interpretacje Młodych” – 30.000 zł

– 40. Międzynarodowy Dziecięcy Festiwal Piosenki i Tańca w Koninie – tworzenie warunków do edukacji kulturalnej dzieci i młodzieży – 35.000 zł.

Ponadto Zarząd Województwa Wielkopolskiego pozytywnie ocenił i przyznał wsparcie finansowe (7.000 zł) na realizację projektu filmowego „Piotr Janaszek – Doktor Mielnica”, złożonego przez Fundację im. Doktora Piotra Janaszka PODAJ DALEJ. Ten film, który będzie dziełem Zdzisława Siwika, Konińska Fundacja Kultury współfinansuje.

Andrzej Dusza