Polskie drogi do niepodległości

XV edycja Ogólnopolskiego Festiwalu „Chopinowskie Interpretacje Młodych” odbyła się 15-17 listopada 2018 r. Festiwalowi towarzyszyła konferencja naukowa „Polskie drogi do niepodległości. Od Chopina do Paderewskiego”. Materiały pokonferencyjne zostały zaprezentowane podczas recitalu chopinowskiego 29 kwietnia 2019 r. w Żychlinie k/Konina.

Okazją zorganizowania konferencji była 100. rocznica odzyskania przez Polskę niepodległości. Krzysztof Pydyński, prezes Konińskiej Fundacji Kultury, która była organizatorem konferencji, mówił: „Data 11 listopada 1918 roku po wsze czasy będzie

jedną z najważniejszych w historii Polski. Po 123 latach zaborów odzyskaliśmy naszą Ojczyznę. Z wielkim szacunkiem odnosimy się do dokonań naszych przodków, ich poświęcenia, determinacji i w końcu – wyzwolenia kraju spod jarzma zaborców. Tegoroczną – jubileuszową – XV edycję Ogólnopolskiego Festiwalu „Chopinowskie Interpretacje Młodych” rozpoczyna konferencja naukowa „Polskie drogi do Niepodległości. Od Chopina do Paderewskiego”. Jest to hołd złożony artystom, Polakom, którzy swój talent, dzieło poświęcili Polsce, przyczyniając się do szerzenia polskości, ducha walki i myśli”. W organizacji konferencji uczestniczyli: Towarzystwo im. Fryderyka Chopina Koło w Żychlinie k/Konina, Zespół Szkół Ekonomiczno-Usługowych w Żychlinie, Państwowa Szkołą Muzyczna I i II stopnia im. I.J. Paderewskiego, Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Koninie i Fundacja PZU.

Konferencję odbywającą się 15 listopada 2018 r. w ZSE-U w Żychlinie, rozpoczęła prof. Justyna Chłap-Nowakowa, adiunktka w Instytucie Kulturoznawstwa Akademii Ignatianum w Krakowie, wykładem „Niepodległość Polski w poezji i pieśni patriotycznej (1768-1918)”. Mówiła m.in.: „Bardzo wiele spośród chwil trudnych w polskiej historii, gdy trzeba było ratować ojczyznę znad krawędzi przepaści, zapisało się przez wieki w literaturze, zwłaszcza poezji i pieśni. Utwory te powstawały często pod wpływem chwili, były predystynowane do szybkiego reagowania na aktualną potrzebę, stanowiły rejestr chwil, ale i sejsmograf nastrojów”. Jak ten sejsmograf pracował i na co wskazywał – odsyłamy czytelników do materiałów pokonferencyjnych, zebranych w książce zatytułowanej jak konferencja:

Polskie drogi do niepodległości. Od Chopina do Paderewskiego”

W książce także wykład prof. Piotra Cichorackiego, historyka z Uniwersytetu Wrocławskiego: „Józef Piłsudski. Wyboista droga do niepodległości”.

Prof. Maciej Negrey, kompozytor i muzykolog, adiunkt Akademii Muzycznej w Krakowie, swój wykład zatytułował: „Polscy symfonicy XIX wieku na drodze do niepodległości”. Przypominając tradycyjne twierdzenie polskiej muzykologii, że w twórczości polskich kompozytorów tego okresu symfonia stanowi margines, dowodził: „…mamy wiadomości o ponad 60 symfoniach stworzonych przez polskich kompozytorów w interesującym nas okresie, (zatem) musimy stwierdzić, że twórczość symfoniczna znajdowała się nie tyle na marginesie ich działalności artystycznej, ile na marginesie zainteresowań badaczy, w których mniemaniu była albo przejawem konserwatyzmu, albo konstrukcyjnej nieporadności. Uznaniem cieszyła się za to liryka wokalna i wszelkie przejawy naśladownictwa Wagnera”.

Czwartym wykładowcą był Marek Dyżewski, dziennikarz i eseista muzyczny. Jego wystąpienie zatytułowane „Ignacy Jan Paderewski. Ojczyźnie i Rodakom” ukaże się w osobnej publikacji. Marek Dyżewski uznał bowiem, że „To, co przedstawiłem Państwu w tak migawkowej postaci w listopadzie nie mieści się w (choćby nawet sporym) artykule, lecz jest materiałem na ważką w swym przesłaniu książkę. W takiej książce, korzystając z twórczej swobody i krojąc ją na miarę adekwatną do zamierzonej treści, w ciągu najbliższych miesięcy zamierzam się wypowiedzieć”.

Zainteresowanych publikacją „Polskie drogi do niepodległości. Od Chopina do Paderewskiego”, odsyłamy do Zespołu Szkół Ekonomiczno-Usługowych w Żychlinie, który jest dysponentem nakładu. Tam, w Sali Balowej Pałacu Bronikowskich, odbył się 29 kwietnia 2019 r. koncert dedykowany sponsorom XV Ogólnopolskiego Festiwalu Pianistycznego „Chopinowskie Interpretacje Młodych” (wystąpił Shengye Cheng, młody pianista z Chin uczący się w Polsce); podczas tego koncertu promowano publikację.

Wydawcą „Polskie drogi do niepodległości. Od Chopina do Paderewskiego” jest Konińska Fundacja Kultury, współwydawcą Wydawnictwo Setidava Miejskiej Biblioteki Publicznej w Koninie, partnerem – Fundacja PZU.

Andrzej Dusza