O nas

   Konińska Fundacja Kultury jest organizacją pożytku publicznego działającą od początku swojego istnienia (została założona w 2005 r.) w obszarze szeroko pojętej kultury. Statutowymi celami Fundacji jest upowszechnianie kultury i twórczości. W szczególności do celów Fundacji należy:

– popieranie, rozwój i promocja amatorskiego i zawodowego ruchu artystycznego oraz utalentowanej młodzieży i dzieci

– wspieranie, organizowanie i promowanie imprez o charakterze kulturalnym i społecznym o randze lokalnej, ogólnopolskiej, międzynarodowej

– rozwijanie i promocja lokalnej i międzynarodowej współpracy kulturalnej.

Na przestrzeni już 17 lat działalności pomogliśmy wielu organizatorom imprez o charakterze kulturalnym, artystom i twórcom, kładąc nacisk głównie na wspieranie młodego pokolenia oraz upowszechnianie wiedzy na temat ich osiągnięć artystycznych w kraju oraz na arenie międzynarodowej.

Zajmujemy się wieloma zagadnieniami z dziedziny kultury, począwszy od literatury, różnych form sztuki, muzyki, aż po film.