Nie bójmy się elitarności

Cztery nagrody w konkursie na Wydarzenie Muzealne Roku w Wielkopolsce „IZABELLA”, któremu patronuje Marszałek Województwa Wielkopolskiego, trafiły w tym roku do Muzeum Okręgowego w Koninie.

„IZABELLA” jest prestiżowym konkursem wielkopolskiego środowiska muzealniczego na najwybitniejsze wydarzenie muzealne roku. Przedsięwzięcie to, organizowane przez Fundację Muzeów Wielkopolskich, ma na celu wyróżnianie instytucji muzealnych, autorów oraz realizatorów najlepszych wydarzeń muzealnych. Pierwszych laureatów wyłoniono w 2002 roku. Laureatów poznawaliśmy co roku w maju, w trakcie obchodów Międzynarodowego Dnia Muzeów. Muzeum Okręgowe w Koninie otrzymało nagrodę w konkursie „IZABELLA” między innymi w 2018 roku w kategorii „Konserwacja, ochrona dziedzictwa kultury, inwestycje” za przedsięwzięcie „Maksymilian Oborski, 1809-1878” (pisaliśmy o tym: http://epiqe.iqhs.pl//kfk/aktualnosci/muzeum-okregowe-w-koninie-z-nagroda/ ). Pandemia koronawirusa zaburzyła nieco tradycję przyznawania nagród muzealnikom wielkopolskim: nagrody za rok 2019 i 2020 wręczono dopiero we wrześniu bieżącego roku; gala odbyła się w Muzeum Narodowym Rolnictwa i Przemysłu Rolno-Spożywczego w Szreniawie. Muzeum Okręgowe w Koninie otrzymało aż cztery nagrody w trzech (z pięciu) kategoriach konkursowych. W szczególności zauważmy nagrody w kategoriach promocji i edukacji. Prezes Fundacji Muzeów Wielkopolskich, dr. Jan Maćkowiak, w wywiadzie (https://kulturaupodstaw.pl/izabella-konkurs-na-wydarzenie-muzealne-roku/ ) udzielonym przy okazji wręczenia nagród mówił:

Muzeum musi być zakorzenione w środowisku, w którym istnieje. Powiem kolokwialnie, że to ludzie głosują na nas nogami. Jeśli dana społeczność uzna, że dana instytucja jest niepotrzebna, to muzeum przestanie istnieć. Muzeum jest miejscem spędzania wolnego czasu, ludzie oczekują edukacji, wypoczynku, kontaktu ze sztuką, ale także rozrywki.

Nie bójmy się elitarności, nie wszystko musi być zupełnie pospolite. Nowoczesne technologie mają wspierać, a nie rządzić. Oczywiście placówki muszą z nich korzystać, ale trzeba pamiętać, co jest istotą sprawy. Ekran smartfona nie zastąpi spotkania z oryginalnym obrazem. Nowoczesne muzeum chcemy tworzyć przez edukację. W tym także pomaga nasza fundacja.

Oto nagrody dla Muzeum Okręgowego w Koninie:

IZABELLA 2019

Działalność Promocyjna i Marketingowa – Nagroda Pierwsza za projekt „Skarby muzeum” – cykl audycji radiowych autorstwa Moniki Marciniak

Konserwacja, Ochrona Dziedzictwa Kultury, Inwestycje – Nagroda Pierwsza za prace konserwatorsko-restauratorskie na materiale kostnym, należącym do szkieletu słonia leśnego Palaeoloxodon antiquus, ze zbiorów Muzeum Okręgowego w Koninie – prace prowadzone w Katedrze Konserwacji-Restauracji Architektury i Rzeźby UMK, pod kierownictwem prof. Piotra Niemcewicza i dr Aleksandry Gralińskiej-Grubeckiej oraz opieką merytoryczną Dagmary Frydychowicz.

IZABELLA 2020

Działalność Edukacyjna – Nagroda Druga za projekt „Dzieciaki-muzealniaki w domu” – cykl warsztatów edukacyjnych online, realizowany przez Igę Janiszewską-Pawlak

Konserwacja, Ochrona Dziedzictwa Kultury, Inwestycje – wyróżnienie za prace konserwatorsko-restauratorskie przy żebrach, należących do szkieletu słonia leśnego Palaeoloxodon antiquus, ze zbiorów Muzeum Okręgowego w Koninie – prace prowadzone w Katedrze Konserwacji-Restauracji Architektury i Rzeźby UMK, pod kierownictwem prof. Piotra Niemcewicza i dr Aleksandry Gralińskiej-Grubeckiej oraz opieką merytoryczną Dagmary Frydychowicz.

Andrzej Dusza

Zdjęcia: dzięki uprzejmości Muzeum Okręgowego w Koninie