Muzeum Okręgowe w Koninie z nagrodą

Muzeum Okręgowe w Koninie (Gosławice) otrzymało nagrodę w prestiżowym konkursie Izabella wielkopolskiego środowiska muzealniczego na najwybitniejsze wydarzenie muzealne roku. Wydarzeniu patronuje marszałek województwa wielkopolskiego.

Konkurs jest organizowany przez Fundację Muzeów Wielkopolskich, współpracującą z Samorządem Województwa Wielkopolskiego. Nagroda Izabella przyznawana jest od 2003 roku, obecnie w czterech kategoriach: działalność wystawiennicza, działalność edukacyjna, promocyjna i marketingowa, działalność naukowa i wydawnicza oraz konserwacja, ochrona dziedzictwa kultury, inwestycje.

Pierwszych laureatów wyłoniono w 2002 roku. Marek Woźniak, marszałek województwa wielkopolskiego, w Galerii Obrazów Muzeum Pałacu w Rogalinie 21 maja 2018 roku wręczył wyróżnienia za najwybitniejsze wydarzenia muzealne w 2017 roku. Przy okazji marszałek poinformował (http://www.kulturaupodstaw.pl/aktualnosci/2182/nagrody-izabella-przyznane ), że rok 2017 zaliczyć można do niezwykle udanych, jeśli chodzi o rozwój kultury, gdyż z budżetu województwa działania kulturalne wsparto rekordową jak dotąd kwotą około 50 mln zł, z czego ponad 15 mln przeznaczono na inwestycje. Mając świadomość, z jakimi problemami – także finansowymi – zmagają się instytucje kulturalne, marszałek obiecał je wspierać, a także promować finalistów konkursu.

Konińskie Muzeum Okręgowe, będące jednostką samorządu wielkopolskiego, otrzymało drugą nagrodę w kategorii „Konserwacja, ochrona dziedzictwa kultury, inwestycje” za przedsięwzięcie „Maksymilian Oborski, 1809-1878”. Nagrodę odebrała Elżbieta Barszcz, dyrektor Muzeum.

Maksymilian Oborski był jednym z trzech, obok Piotra Michałowskiego i Juliusza Kossaka, malarzy koni w epoce romantyzmu. Co ma wspólnego z Koninem, w szczególności z Muzeum Okręgowym w Gosławicach, wyjaśnia Elżbieta Sztamblewska, adiunkt gosławickiej placówki: – Nagrodę otrzymaliśmy za konserwację kolekcji rysunków i akwarel Maksymiliana Oborskiego – tzw. Teczki zesłańca, zakupionej w 1991 roku do Działu Sztuki Muzeum Okręgowego w Koninie. W 2016 r. muzeum podjęło decyzję o zorganizowaniu wystawy 130 prac znajdujących się w tej teczce. Tematem prac są konie, jeźdźcy, zaprzęgi konne, sceny rodzajowe, portrety, widoki architektoniczne, pejzaże. W czasach licealnych nauczycielem Maksymiliana Oborskiego był Zygmunt Vogel, a w późniejszym okresie życia mistrzem był Piotr Michałowski. W czasie powstań – listopadowego i styczniowego dokumentował ważniejsze wydarzenia; tworzył podczas podróży oraz w administrowanych majątkach (m.in. w Medyce, Podhorcach, Sieniawie, Staszowie, Krzysztoforzycach, Bolestraszycach). Za działalność powstańczą w 1863 roku został aresztowany i skazany na 10 lat katorgi. Na zesłaniu powstały prace na papierze często przypadkowym, wykorzystywanym dwustronnie – wiele na małych formatach. Rysował ołówkiem i węglem, ale także piórkiem; malował farbami akwarelowymi, gwaszowymi oraz temperą. Do rysowania i malowania używał profesjonalnych papierów, ale też przypadkowych podłoży jak druki, listy – niektóre prace powstały na łączonych i klejonych kawałkach papieru.

Trudnych prac konserwatorskich i restauratorskich prac Maksymiliana Oborskiego podjęła się Pracownia Konserwacji Dzieł Sztuki w Gostyniu: Katarzyna Wawrzyniak – Łukaszewicz. Konserwacja i profesjonalna oprawa oraz przygotowanie ekspozycji sfinalizowane zostało otwarciem wystawy 20 maja 2017 roku. Największy zbiór prac M. Oborskiego posiada biblioteka Zakładu Narodowego im. Ossolińskich we Wrocławiu. Pojedyncze prace znajdują się w Muzeum Wojska Polskiego, w Muzeum Niepodległości w Warszawie, w Muzeum Narodowym w Krakowie oraz Warszawie.

Dodajmy, że w kategorii „Konserwacja, ochrona dziedzictwa kultury, inwestycje” nagrodę główną Grand Prix oraz statuetkę Izabella otrzymało Muzeum Miasta Turku im. Józefa Mehoffera za „Konserwację kolekcji turkowskiego misterium Józefa Mehoffera – etap III”.

Andrzej Dusza

Zdjęcia pochodzą z Archiwum Muzeum Okręgowego w Koninie