Krzysztof Pydyński nagrodzony

Miło nam poinformować, że Krzysztof Pydyński, prezes Konińskiej Fundacji Kultury oraz dyrektor Państwowej Szkoły Muzycznej I i II stopnia, został uhonorowany przez Marszałka Województwa Wielkopolskiego nagrodą w dziedzinie twórczości artystycznej, upowszechniania kultury i ochrony dóbr.

Doceniamy osoby działające na rzecz upowszechniania kultury, nie tylko w stolicy naszego regionu, ale również w innych wielkopolskich miastach. Dziś chcemy gorąco podziękować im za tę pracę – mówił marszałek Marek Woźniak do osób, którym samorząd województwa przyznał tegoroczne nagrody i stypendia w dziedzinie kultury (cytat za: „Monitor Wielkopolski” nr 4 z kwiecień 2018). Uroczyste wręczenie nagród odbyło się na Scenie Nowej Teatru Nowego w Poznaniu (15 marca br.).

Marszałek nagrody w dziedzinie twórczości artystycznej, upowszechniania i ochrony dóbr kultury wręcza co roku. Obok Krzysztofa Pydyńskiego nagrody otrzymali:

– Ryszard Łuczak – poznański animator kultury i chórmistrz

– Krystyna Miłobędzka – poznańska poetka, autorka sztuk teatralnych i prac teoretycznych poświęconych teatrowi dziecka

– Elżbieta Piszczorowicz-Mondra – z wykształcenia matematyk, z zamiłowania animatorka kultury – zwłaszcza muzycznej w Kaliszu

– Ewa Łowżył – artystka, fotografik, projektantka, inicjatorka projektu społeczno-kulturalnego KontenerART, który przyczynił się do powrotu Poznania nad rzekę Wartę

– Bogusław Biegowski – fotograf, prowadził pracownię Antropologii Fotografii w Instytucie Etnologii i Antropologii Kulturowej UAM w Poznaniu. Wykładowca i konsultant projektów realizowanych przez Wojewódzką Bibliotekę Publiczną i Centrum Animacji Kultury w Poznaniu

– Piotr Śliwiński – nauczyciel akademicki, wychowawca kilku pokoleń polonistów, autor blisko dwudziestu książek, autor szkiców i recenzji poświęconych literaturze, redaktor kilku tomów zbiorowych.

W uzasadnieniu przyznania nagrody Krzysztofowi Pydyńskiemu wymieniono (za www.umww.pl): muzykolog, muzyk, klarnecista, prezes konińskiej Fundacji Kultury oraz Towarzystwa im. Fryderyka Chopina w Żychlinie, dyrektor Państwowej Szkoły Muzycznej I i II stopnia w Koninie. Jest założycielem i liderem zespołu jazzowego Dixieland Band, od 2000 roku prowadzi Big-band Państwowej Szkoły Muzycznej I i II stopnia w Koninie. Z tym zespołem koncertowali wybitni polscy artyści jazzowi m.in. Lora Szafran, Urszula Dudziak, Krzesimir Dębski. Zaangażowany w organizację Ogólnopolskiego Festiwalu Pianistycznego „Chopinowskie Interpretacje Młodych”, „Międzynarodowych Warsztatów Big-bandowych Wielkopolska – Dolna Saksonia”, festiwalu „Jazzonalia” oraz Międzynarodowych Warsztatów Altówkowych im. Witolda Friemanna.

Przypomnijmy, że w minionym roku marszałek wręczył nagrodę Danucie Gościńskiej, kierującej sekcją Fortepianu i Organów w PSM I i II st. im. I. J. Paderewskiego w Koninie. Jej podopieczni są laureatami konkursów pianistycznych o randze ogólnopolskiej i międzynarodowej oraz stypendystami Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

W czasie uroczystości marszałek Woźniak odznakę honorową „Za zasługi dla województwa wielkopolskiego” przyznał Jerzemu Satanowskiemu, wybitnemu kompozytorowi, twórcy muzyki do wielu filmów i spektakli teatralnych a także piosenek, reżyserowi i pedagogowi, animatorowi życia muzycznego i teatralnego, który wiele ze swych dzieł zrealizował na scenach Poznania.

Andrzej Dusza