Kariatydy 2021 wręczone

Już od ponad 20 lat Centrum Kultury i Sztuki w Koninie wyróżnia animatorów kultury oraz osoby tworzące i wspierające kulturę, które przyczyniają się do jej rozwoju w regionie konińskim. Kolejna gala z okazji Dnia Animatora Kultury odbyła się 23 września 2021 w CKiS Domu Kultury Oskard.

Konkurs o statuetkę Kariatydy obejmuje Konin oraz powiaty: koniński, kolski, słupecki i turecki. Osoby zasłużone w kreowaniu i popularyzowaniu kultury zostały wyróżnione statuetkami już 21 raz.

Laureatami konkursu zostali:

w kategorii Animator Kultury – Monika Marciniak z Muzeum Okręgowego w Koninie za angażowanie lokalnej społeczności w działania integracyjne i artystyczne w rodzimej przestrzeni kulturalnej

w kategorii Twórca – Jerzy Sznajder – fotograf, autor albumów o tematyce krajoznawczej, członek Wielkopolskiego Klubu Publicystów Krajoznawczych, za niestrudzoną obserwację rzeczywistości i jej artystyczną transpozycję ujawniającą indywidualną wrażliwość i pasję,

w kategorii Razem – Katarzyna Łapaj i Agnieszka Łapaj-Lewandowska z Konińskiego Teatru Tańca, za konsekwentnie rozwijaną pasję do tańca, który w ich kreatywnych działaniach stał się również narzędziem budowania tożsamości,

w kategorii Samorząd Lokalny – Mariusz Woźniak – wójt gminy Grodziec, za wzorcową postawę samorządowca realizującą się w spełnianiu misji wobec kulturalnych potrzeb lokalnej społeczności,

w kategorii NOVA – Marta Merdzińska z Konińskiego Domu Kultury, za pasję realizowaną z młodzieńczym entuzjazmem i dojrzałą konsekwencją,

w kategorii Mecenas Kultury-Sponsor – Zdzisław Jacaszek – wiceprezes Stowarzyszenia Współpracy Polska-Wschód, za wspieranie wymiany kulturalnej i promowanie artystycznej oraz naukowej spuścizny we współpracy z sąsiadami ze Wschodu,

w kategorii Kariatyda Wielka – Anna Halaba – nauczycielka z Liceum Ogólnokształcącego im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Słupcy, za niezachwianą wiarę w moc słowa poetyckiego i rzadką umiejętność jej krzewienia wśród młodzieży.

Galę zakończył występ zespołu Motion Trio, który uraczył widzów wyjątkowymi dźwiękami akordeonów.

Źródło: Centrum Kultury i Sztuki w Koninie

Foto: Dariusz Furmaniak