KARIATYDY 2020

Od 21 lat konińskie Centrum Kultury i Sztuki w Dzień Animatora Kultury honoruje Kariatydami twórców i działaczy szczególnie zasłużonych dla kultury subregionu. W tym roku wręczenie statuetek Kariatyd przesunięto z maja, kiedy to przypada Dzień Animatora Kultury, na 8 października, ale pandemia koronawirusa tym bardziej uzmysłowiła wielu, jak ważna dla przetrwania i zachowania zdrowia jest właśnie kultura.

– Bo kultura to spotkanie z drugim człowiekiem – przypominała Justyna Kałużyńska-Markocka, dyrektorka CKiS. Za te spotkania: – … należą się podziękowania twórcom, instytucjom kultury i animatorom, podziękowania dla wspierających i współpracujących z nimi. Wszystkim życzę odwagi, wyobraźni, kreatywności i wielu spotkań z interesującymi ludźmi.

Tegoroczne Kariatydy, statuetki autorstwa Dariusza Przewięźlikowskiego, toruńskiego artysty, CKiS przyznał w siedmiu kategoriach. Statuetki wręczali Marek Roman z Departamentu Kultury Urzędu Marszałkowskiego w Poznaniu i dyrektorka CKiS.

W kategorii ANIMATOR KULTURY Kariatydę otrzymała Beata Czerniak, od ponad 20 lat kierująca Muzeum Regionalnym w Słupcy: „Za szeroką działalność kreującą nowy wizerunek muzeum jako instytucji będącej istotnym elementem edukacji kulturalnej miasta i regionu”. W laudacji podkreślono jej, w szczególności, umiejętność „konstruktywnej współpracy z wieloma instytucjami miejskimi i powiatowymi, a przede wszystkim z placówkami oświatowymi, innymi muzeami, organizacjami i stowarzyszeniami, jak również sponsorami, mediami i przyjaciółmi udaje jej się realizować wiele przedsięwzięć, które w konsekwencji promują miasto i powiat. Beata Czerniak jest znakomitym animatorem kultury, który jednoczy wszystkie pokolenia. Dzięki temu muzeum to miejsce otwarte i przyjazne zarówno dla najmłodszych, jak i najstarszych”.

Kariatydą w kategorii TWÓRCA wyróżniono Tadeusza Topolskiego, fotografika z Konina, „za konsekwentne pielęgnowanie wrażliwości i artystycznej pasji jako sposobu wyrażania siebie”. Jego przygoda z fotografią trwa już ponad 40 lat. Ma na koncie kilkadziesiąt wystaw indywidualnych i zbiorowych. Jest laureatem konkursów fotograficznych. Jego prace znajdują się w Państwowym Muzeum na Majdanku. „To artysta, który zaskakuje swoich odbiorców, a jego pasją jest fotografia czarno-biała – czytamy w uzasadnieniu przyznania nagrody. – Potrafi w niekonwencjonalny sposób pokazać otaczającą rzeczywistość, szuka niecodziennych form wyrazu (…) Fotografuje po to, by wyrazić siebie, swoje przemyślenia, emocje…”.

Władysław Pyrdał, emerytowany rolnik, radny z gminy Skulsk, Kariatydę w kategorii SAMORZĄD LOKALNY otrzymał „za zaangażowaną postawę samorządowca odzwierciedlającą się w kreatywnym spełnianiu misji wobec społeczności lokalnej”. Jako radny i współorganizator prawie wszystkich imprez realizowanych na terenie gminy, służył pomocą techniczną (transportem własnym), fundował nagrody dla uczestników np. konkursu recytatorskiego, regionalnych spotkań klubów seniora i spotkania Wspólnoty Seniorów ZHP im. ks. Bogdańskiego, Dni Dziecka, dożynek, festynów. Z własnych środków zakupił dwa instrumenty dęte do Gminnej Orkiestry Dętej.

W kategoria RAZEM statuetkami Kariatyd wyróżniono Patrycję i Łukasza Czarcińskich z Pracowni Biskwit w Słupcy: „Za kreatywność, która stała się sposobem życia, i pasję, którą radośnie dzielą się z innymi”. Pracownia Czarcińskich funkcjonuje od 8 lat. To mała rodzinna manufaktura, tworząca upominki na każdą okazję. Laureaci „prowadzą warsztaty artystyczne, edukują, aranżują kreatywnie czas, a przede wszystkim lepią ceramikę, np. lampiony w kształcie kamieniczek wzorowanych na budynkach staromiejskich wielu miast. Ich wytwory można znaleźć w galeriach i sklepach z pamiątkami w głównych miastach Polski, a także na festiwalach i jarmarkach. Marka Biskwit dziś jest już rozpoznawalna także wśród zagranicznych klientów”.

MECENAS KULTURY – SPONSOR – to Mateusz Kowalewski, prezes firmy Hortimex, którego statuetką Kariatydy uhonorowano „za konsekwentne realizowanie idei Społecznej Odpowiedzialności Przedsiębiorstw poprzez wspieranie wydarzeń kulturalnych”. Jako przedsiębiorca, dla którego społeczna odpowiedzialność biznesu jest istotnym elementem działalności, od lat w szczególności pomaga organizatorom Ogólnopolskiego Festiwalu Pianistycznego „Chopinowskie Interpretacje Młodych”. Jego niezawodne regularne wsparcie znakomicie przyczynia się do podnoszenia poziomu organizacyjnego Festiwalu.

Alan Woźniak „za młodzieńczą aktywność i dojrzałe zaangażowanie w kulturalną oraz historyczną tkankę Konina” został wyróżniony Kariatydą w kategorii NOVA. „To jedna z nielicznych kreatywnych, aktywnych i zaangażowanych młodych osób, które zupełnie bezinteresownie podejmują się licznych działań na rzecz lokalnej społeczności” – czytamy w uzasadnieniu kapituły nagrody. Jest współzałożycielem i dyrygentem amatorskiego Chóru Ekumenicznego przy parafii ewangelicko-augsburskiej Św. Ducha, inicjatorem renowacji prawie stuletniego fortepianu marki Bechstein, stojącego w I LO w Koninie. Jest zaangażowany w działalność stowarzyszenia M-Lab, publikuje w „Koninianach”, dodatku do „Przeglądu Konińskiego”, teksty o tematyce muzycznej związane z Koninem i regionem konińskim.

Kariatydą WIELKĄ w tym roku uhonorowano Annę Czerniak, instruktorkę teatralną ze Słupcy: „za niestrudzone stymulowanie procesu edukacji teatralnej, zaangażowanie w wychowanie młodego człowieka i wiarę w potencjał współpracy”.

Anna Czerniak to doświadczona instruktorka, działająca od 1985 r. i mająca na swoim koncie wiele sukcesów nie tylko w lokalnych, ale również krajowych konkursach, przeglądach i festiwalach teatrów amatorskich. Swą pasję potrafiła zaszczepić w dzieciach i młodzieży. Wychowała i wykształciła kilka pokoleń miłośników teatru. Co roku około 120 uczniów trafia na słupecką scenę z przedstawieniami jasełkowymi i spektaklami realizowanymi na konkursy regionalne oraz ogólnopolskie. Zdobyte nagrody i wyróżnienia na prestiżowych imprezach, jak na przykład łódzka „Dziatwa”, zawsze mobilizowały ją do dalszego samorozwoju i doskonalenia. Od 2004 r. prowadzi własny program Edukacji Teatralnej w przedszkolach i szkołach, w ramach którego odbywają się cykliczne zajęcia, konsultacje, również dla zainteresowanych nauczycieli w Klubie Miłośników Teatru „Melpomena”. Służy im fachową merytoryczną pomocą, począwszy od propozycji repertuarowych (pisanie scenariuszy), przez konsultacje, po współrealizację spektakli. Od wielu lat Anna Czerniak organizuje eliminacje miejskie i regionalne konkursów recytatorskich, m.in. „Czerwieńcie, zieleńcie się słowa” oraz „Słowo za słowo”. Z okazji przypadającej w tym roku 730. rocznicy lokacji Słupcy, Anna Czerniak tworzy trzy legendy o mieście, w których wystąpi młodzież licealna, rodzice i nauczyciele, bo – jak przekonuje „stały kontakt z nauczycielami oraz współpraca mnoży sukcesy i dzieli koszty”.

Podczas uroczystości wręczono również odznakę „Zasłużony dla Kultury Polskiej”, którą na wniosek CKiS Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego przyznał Zespołowi Ludowemu TRADYCJA z Malanowa. Odznakę wręczył zespołowi Łukasz Mikołajczyk, wojewoda wielkopolski.

Gości Dnia Animatora Kultury w wyjątkowy nastrój wprowadziła Julia Pietrucha, która zaprezentowała materiał ze swoich albumów „Parsley” i „Postcards From the Seaside”, ale w nowych aranżacjach, bo „trzeba w nowych okolicznościach dopasować utwory do emocji, które mamy w sobie, tak, żeby piosenka zabrzmiała szczerze”. Było też kilka piosenek „właśnie napisanych”, które – jak mówiła – „wkrótce zaczniemy nagrywać i trafią na trzecią płytę”. Wokalistce towarzyszył zespół: Marta Zalewska – skrzypce, śpiew, Jakub Jaźwiecki – gitara elektryczna, banjo, śpiew i Michał Lamża – gitara, kontrabas. Jakkolwiek o muzykach można powiedzieć tylko bardzo dobrze, to publiczność czarowała przede wszystkim Julia Pietrucha – głosem o pięknej barwie, silnym (gdy trzeba) i delikatnym (niczym szept). Potrafi nim rozbawić, uwieść, zatrzymać i uspokoić. Dodatkowo, co warto podkreślić, znakomicie harmonizowały z nią głosy członków zespołu. Słowem – świetny koncert.

Andrzej Dusza