Jazz, improwizacje i inspiracje

– Mieliśmy problem, by wybrać laureatów improwizacji jazzowej, ale przecież muzyka to nie sport – mówił prof. dr hab. Jakub Stankiewicz, przewodniczący jury VIII Makroregionalnych Prezentacji i Warsztatów Improwizacji Jazzowej, które odbyły się 30 marca 2023 r. w Koninie. Laureatami zostali muzycy z Poznania: Karol Hajkowicz – saksofonista i Bartosz Nowaczyk – gitarzysta.

W VIII Prezentacjach i Warsztatach Improwizacji Jazzowej wzięło udział 14. młodych muzyków z Zespołu Szkół Muzycznych, Państwowej Szkoły Muzycznej im. F. Chopina w Poznaniu, Poznańskiej Ogólnokształcącej Szkoły Muzycznej im. M. Karłowicza, Ogólnokształcącej Szkoły Muzycznej im. H. Wieniawskiego w Łodzi i Państwowej Szkoły Muzycznej im. I.J. Paderewskiego w Koninie (wszyscy są uczniami szkół II stopnia). Wśród nich byli pianiści i pianistka, puzonista, skrzypaczka, wibrafonista, saksofoniści i gitarzyści. W czasie prezentacji jazzowych standardów towarzyszyła im sekcja rytmiczna: Witold Janiak – fortepian, Szymon Wieczorkiewicz – kontrabas i Marek Jakubowski – perkusja. Młodzi muzycy wykonywali kompozycje m.in. Chica Corea, Johna Coltrane, Bronisława Kapera, Horace Silvera, Leona Russela, Sonny Rollinsa, Clifforda Browna, Eddie Harrisa, Theloniousa Monka, Arthura Altmana, Charlie Parkera Zbigniewa Namysłowskiego i Pata Metheny’ego.

– Prezentacjom towarzyszyła świetna atmosfera, stworzona przez jurorów – informował Krzysztof Pydyński, dyrektor konińskiej PSM, która wespół z Centrum Edukacji Artystycznej Region Wielkopolski, była organizatorką Prezentacji i Warsztatów. Jurorzy byli jednocześnie prowadzącymi warsztaty dla uczestników. Prof. Jakub Stankiewicz z Akademii Muzycznej we Wrocławiu mówił o „Technikach aranżacji, harmonizacji i stylizacji przedwojennej piosenki w opracowaniach na trio jazzowe, na podstawie wybranych kompozycji Henryka Warsa”. Dr. hab. Rafał Sarnecki (Akademia Muzyczna w Łodzi) skupił się na frazowaniu z punktu widzenia przede wszystkim amerykańskich m0uzyków jazzowych. Dr hab. Rafał Ciesielski, muzykolog z Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie, mówił o teorii i praktyce improwizacji jazzowej. Michał Kaczmarczyk, nauczyciel z konińskiej PSM, skupił się na praktyce – problemach, metodach i inspiracjach – nauki języka jazzowego i rozwoju muzycznej osobowości uczniów.

Zdaniem profesora Stankiewicza, przewodniczącego jury, miało problemy z wybraniem laureatów prezentacji, ale – jak zaznaczył, powołując się na zdanie Béli Bartóka, węgierskiego kompozytora i pianisty: – Konkursy są dla koni, nie dla muzyków! Z naszego punktu widzenia najważniejszy było, że mogliśmy się posłuchać, inspirować. Cokolwiek jednak byśmy powiedzieli, jury postanowiło przyznać:

– dwa równorzędne wyróżnienia Wojciechowi Olińskiemu – gitarzyście z konińskiej PSM, uczniowi Michała Kaczmarczyka i Józefowi Kaczorowskiemu – puzoniście z OSM w Łodzi, uczniowi Witolda Janiaka

– II miejsce Franciszkowi Burandtowi z POSM, uczniowi Jarosława Wachowiaka

– I miejsce ex aequo Bartoszowi Nowaczykowi – gitarzyście z POSM, uczniowi Kuby Marciniaka i Karolowi Hajkowiczowi – saksofoniście z ZSM w Poznaniu, uczniowi Macieja Kocińskiego.

Warsztaty i prezentacje zakończył koncert laureatów. Dodajmy, że partnerami organizatorów VIII Makroregionalnych Prezentacji i Warsztatów Improwizacji Jazzowej w Koninie był Miasto Konin, Starostwo Powiatowe w Koninie oraz Centrum Kultury i Sztuki w Koninie.

Andrzej Dusza

Zdjęcia: Mirosław Jurgielewicz