International BIG-BAND w Oskardzie

Polsko-niemiecka młodzieżowa orkiestra jazzowa, projekt rozwijany od 13 lat przez młodych muzyków Dolnej Saksonii i Wielkopolski, finalizuje się 17 września br. koncertem w CKiS Dom Kultury Oskard. W tym roku w przedsięwzięciu uczestniczy dwóch muzyków Państwowej Szkoły Muzycznej I i II stopnia w Koninie.

Początki tego projektu sięgają roku 2003 kiedy to młodzieżowy big-band „Windmachine” z Hanoweru koncertował w Wielkopolsce i na Dolnym Śląsku. Jednym z najbardziej udanych koncertów był wspólny występ muzyków z Niemiec z big-bandem Państwowej Szkoły Muzycznej w Koninie. W roku następnym na zaproszenie prezydenta landu Dolna Saksonia Christiana Wulffa (aktualnie prezydenta Niemiec) i premiera Polski Marka Belki muzycy z obu zespołów spotkali się w Krzyżowej, na wspólnych warsztatach i koncercie upamiętniającym 65. rocznicę wybuchu II wojny światowej.

Po pierwszym niezwykle owocnym spotkaniu muzyków obu państw, rozpoczęły się coroczne kontakty młodzieży na przemian w Polsce i Niemczech. Mają one formę kilkudniowych warsztatów oraz koncertów. Od dwóch lat efekt warsztatów prezentuje się i w Polsce i Niemczech. I tak np. w 2008 roku warsztaty odbyły się w Polsce, koncerty w Wielkopolsce i Bydgoszczy oraz w Niemczech w Saksonii Anhalt. W 2009 roku warsztaty były w Wolfenbutel koło Brnszwiku, koncerty natomiast w Getyndze, Hanowerze, Brunszwiku oraz w Polsce w Koninie i Krzyżowej, zaś jesienią tego samego roku, w piątą rocznicę inauguracji tego projektu, ponownie z inicjatywy prezydenta Christiana Wulffa big-band koncertował w Krzyżowej w ramach Dolnośląskiego Forum Gospodarczo-Politycznego. W 2010 roku warsztaty odbyły się w Polsce i zespół koncertował w Koninie, Ostrowie Wlkp. i Poznaniu. W 2011 warsztaty odbyły się w Wolfenbuttel w Niemczech a wiosną następnego roku orkiestra koncertowała w Polsce m.in. na Festiwalu „Jazzonalia” w Koninie. Big-band występował w wielu salach koncertowych, klubach muzycznych (Blue Note w Poznaniu, Eljazz w Bydgoszczy), i festiwalach w Polsce i Niemczech (m.in. Festiwalu Jazzowym w Saksonii Anhalt), koncercie promującym Wielką Nagrodę Śląska w Brunszwiku.

Projekt od początku finansowany jest z budżetu Województwa Wielkopolskiego oraz przez organizatora sprawczego czyli Konińską Fundację Kultury. Patronat nad projektem sprawuje Marszałek Województwa Wielkopolskiego. Ze strony niemieckiej organizatorem jest Rada Muzyczna Dolnej Saksonii a Patronat sprawuje Prezydent Landu. W projekcie uczestniczą muzycy głównie studenci akademii muzycznych z Polski i Niemiec zapraszani do projektu. Co roku w zespole grają także muzycy konińskiej PSM, w tym roku dwóch.

 Samorząd Województwa Wielkopolskiego

Warsztaty wpisują się znakomicie w cykl przedsięwzięć promujących kulturę polską w Niemczech, których gorącym orędownikiem i organizatorem jest prezydent landu. Ze strony niemieckiej za organizację warsztatów odpowiedzialny jest Rada Muzyczna Dolnej Saksonii a opiekę artystyczną sprawuje znakomity trębacz niemiecki wykładowca Akademii Muzycznej w Weimarze profesor Bernhard Mergner, który także typuje niemieckich uczestników warsztatów i przygotowuje program.

Ze strony polskiej za organizację i przygotowanie polskich muzyków odpowiada Krzysztof Pydyński dyrektor Państwowej Szkoły Muzycznej I i II stopnia w Koninie.

  • Największą wartością projektu „polsko-niemiecka młodzieżowa orkiestra jazzowa” jest długa bo już dwunastoletnia tradycja. Kontakty rozwijają się. Aktualnie ze strony polskiej w projekcie biorą udział muzycy z całej Wielkopolski. Poziom artystyczny orkiestry systematycznie wzrasta. Muzycy grają coraz więcej koncertów. Z obu stron warsztaty przygotowane są dobrze organizacyjnie. W organizację koncertów w Niemczech włącza się także Polonia. Każdy projekt ma dokumentację DVD lub CD. Przedsięwzięciu patronują najwyższe władze w obu regionach. Młodzi muzycy obu krajów poznają się, nawiązują przyjaźnie, przełamują stereotypy – mówi dyr. K. Pydyński.

Ukoronowaniem 10-letniej działalności Big Bandu było wydanie w roku 2014 płyty Swich In Time nagranej w roku poprzednim podczas warsztatów w Niemczech.

W bieżącym roku międzynarodowe warsztaty big-bandowe Wielkopolska – Dolna Saksonia rozpoczęły się 10 września w Mikorzynie k/Konina. W projekcie uczestniczyli młodzi (do 26 lat) muzycy z Polski i Niemiec. Z konińskiej Szkoły Muzycznej grali trębacz Jakub Jóźwiak i puzonista Mateusz Deręgowski oraz absolwent PSM trębacz Jan Chojnacki. Warsztaty zakończyły się wspólnymi trzema koncertami: w Poznaniu, w Blue Note Jazz Club oraz w Kutnie. W Koninie muzycy koncertowali 17 września w CKiS Dom Kultury Oskard. Tu orkiestrę poprowadził tylko prof. prof. Bernhard Mergner (drugi dyrygent, Krzysztof Pydyński, tego dnia dyrygował orkiestrą ze Starego Miasta w Niemczech). Muzycy znakomicie, szczególnie w Koninie, wykonali interesujące propozycje repertuarowe, wśród których były Gutan Dance Krzesimira Dębskiego w aranżacji Pawła Zielaka oraz Cabo Girao Bartosza Pernala. Niemieckie nowości to dwie kompozycje uczestnika warsztatów Niklasa Stolza: Andalusia i Oppholdsvaer. Poza tym grano wiele standardów w najlepszych opracowaniach. Efekt? Po pierwsze – wielkie brawa publiczności, po drugie – prezydent Konina uhonorował prof. Bernharda Mergnera, będącego świetnym organizatorem, pedagogiem i niekwestionowanym autorytetem muzycznym, odznaką „Za zasługi dla miasta Konina”.

Oprac. A. Dusza