Filip Pacześny zainaugurował

Filip Pacześny, pianista, uczeń Państwowej Szkoły Muzycznej I i II stopnia w Koninie, krótkim koncertem zainaugurował rok kulturalny 2016/2017 w Koninie. Przy tej okazji Konińska Fundacja Kultury przeprowadziła kwestę na stypendium dla młodego pianisty.

Od kilku lat Konińska Fundacja Kultury przy okazji uroczystej inauguracji kolejnego roku kulturalnego przeprowadza zbiórkę pieniędzy na stypendia lub instrumenty dla uzdolnionych młodych artystów. W tym roku goście inauguracji (23 września 2016 r.) wrzucili do puszek wolontariuszy Fundacji, wspomaganych przez pracowników i uczniów PSM – 2.368,73 zł, do których prezydent Konina, Józef Nowicki, z kasy samorządowej dołożył 5 tys. zł. Dziękujemy!

Filip, uczeń w klasie fortepianu Danuty Gościńskiej, zrewanżował się krótkim koncertem, wykonując W.A. Mozarta Sonatę C-dur KV 545 „Facile” cz. I Allegro, J. Haydna Andante z Sonaty C-dur oraz Tarantellę d-moll op. 77 Maurycego Moszkowskiego. Dodajmy, że Filip ma 10 lat , od pięciu gra na fortepianie i już ma na swoim koncie pierwsze sukcesy na międzynarodowych i krajowych konkursach. Jego drugą pasja jest… piłka nożna. Uczy się w Szkole Podstawowej nr 12, uczestnicząc w konkursach matematycznych i języka angielskiego.

W tegorocznej inauguracji nowego roku kulturalnego, która odbyła się w Auli im. Jana A.P. Kaczmarka PWSZ w Koninie (Morzysław), uczestniczyło kilkaset osób. Wśród nich byli twórcy, animatorzy kultury, kierownicy placówek kulturalnych. Obecni byli parlamentarzyści, samorządowcy i przedstawiciele administracji Wielkopolski i Konina, dyrektorzy instytucji i firm wspierających organizację imprez kulturalnych. Inauguracja była okazją do uhonorowania wielu twórców i animatorów odznakami i nagrodami.

Marlena Maląg, wicewojewoda wielkopolski, wręczyła Lechowi Stefaniakowi, dyrektorowi Muzeum Okręgowego w Koninie, odznakę honorową „Zasłużony dla kultury polskiej”, nadaną przez ministra kultury i dziedzictwa narodowego prof. Piotra Glińskiego.

Prezydent Konina, Józef Nowicki i Wiesław Steinke, przewodniczący Rady Miasta uhonorowali odznakami „Za zasługi dla miasta Konina”:

– Roberta Brzęckiego z Centrum Kultury i Sztuki, animatora Galerii „Wieża Ciśnień”

– Włodzimierza Cichockiego, kierownika działu administracyjnego Konińskiego Domu Kultury

– Danutę Krystynę Olczak, poetkę

– Beatę Stokowską, bibliotekarkę Miejskiej Biblioteki Publicznej

– Mariusza Zbigniewa Tomczaka, artystę plastyka z Centrum Kultury i Sztuki

– Zbigniewa Krzysztofa Wojnarowskiego – pisarza, felietonistę, rysownika

– Lucynę Lenard – Woźniak, dyrektor Młodzieżowego Domu Kultury.

foto-1-inauguracja

Prezydent Nowicki wręczył także grupie twórców nagrody „za zasługi w dziedzinie twórczości artystycznej, upowszechniania i ochrony dóbr kultury”. Otrzymali je:

– Elżbieta Barszcz, dyrektor Centrum Kultury i Sztuki

– Małgorzata Szuman – Gorczyca, szefowa Działu Rzemiosła Artystycznego w Muzeum Okręgowego w Koninie

– Krzysztof Jurczak, akustyk w Konińskim Domu Kultury

– Marek Lewandowski, muzyk, pedagog w Młodzieżowym Domu Kultury

– Dorota Szymczak, dyrektor Społecznego Ogniska Muzycznego im. Witolda Friemanna

– Renata Wojciechowska, kustosz Miejskiej Biblioteki Publicznej

– Wiesława Wolna, twórczyni i właścicielaka Studio Tańca Rytmix

– Andrzej Włodzimierz Wójciński, pianista, kompozytor, dyrygent, pedagog w Państwowej Szkole Muzycznej I i II stopnia im. Ignacego Paderewskiego.

foto-2-inauguracja

Uroczystość zakończył koncert w wykonaniu orkiestry Adama Sztaby i solistów: Natalii Kukulskiej i Kuby Badacha.

Andrzej Dusza

zdjęcia: Marcin Oliński