Harmonia pokoleń, stylów i wyzwań

„Tym razem nie dyskutujemy o założeniach (ale) o potrzebach i aktualnych oczekiwaniach uczniów oraz możliwościach stojących przed otwartymi pedagogami” – napisali organizatorzy VI Ogólnopolskiej Konferencji Metodycznej dla nauczycieli przedmiotów ogólnomuzycznych. Konferencja odbyła się w październiku 2015 r. . Gospodarzem była Państwowa Szkoła Muzyczna I i II stopnia w Koninie, patronowało jej Centrum Edukacji Artystycznej Region Wielkopolski a w organizacji uczestniczyła Konińska Fundacja Kultury.

Pomysłodawcą i organizatorem cyklu konferencji była Urszula Kozłowska, nauczycielka teorii i wicedyrektor konińskiej PSM: – Konferencja ma dwa cele: po pierwsze – rozmawiać na tematy dotyczące nauczycieli tego typu szkół I i II stopnia, po drugie – spróbować zaprosić do udziału takich wykładowców i takie uznane autorytety, które doskonale znając realia szkolne potrafią w sposób ciekawy tematy przedstawić.

– Efekty przeszły nasz oczekiwania – ocenia Krzysztof Pydyński, dyrektor PSM w Koninie i jednocześnie prezes Konińskiej Fundacji Kultury. – W konferencji udział wzięło ponad stu trzydziestu uczestników, wśród których znaleźli się nauczyciele szkół muzycznych w Lesznie, Poznaniu, Radomiu, Nowym Sączu, Krakowie, Gdańsku, Łodzi, Ostrzeszowie, Szamotułach, Katowicach, Oświęcimiu, Toruniu, Grodzisku Mazowieckim, Słupcy, Sosnowcu, Gubinie, Zielonej Górze, Białymstoku, Koszalinie, Warszawie, Gnieźnie, Kole, Suchej Beskidzkiej, Pleszewie, Gryficach, Bełchatowie, Turku, Wolsztynie, Piotrkowie Trybunalskim, Świnoujściu, Inowrocławiu, Grudziądzu, Gostyniu, Wrocławiu, Uniejowie, Krośnie i Giżycku.

Konferencję Metodyczną prowadzili: Joanna Tomkowska (PSM I i II st. Olsztyn), dr Agnieszka Chenczke-Orłowska (Akademia Muzyczna Poznań), Małgorzata Wiśniewska (PSM I i II st. Łomża), Urszula Kozłowska (PSM I i II st. Konin), Grażyna Draus (MKKS UMFC Warszawa, CENSA, ZPSM Nr 1 Warszawa), dr hab. Katarzyna Stroińska-Sierant (AM Poznań), dr Tomasz Kienik (AM Wrocław), Grażyna Krzanowska (ZPSM Bielsko-Biała) i dr Michał Moc (AM Wrocław, CENSA), który był kierownikiem naukowym konferencji.

W założeniach programowych konferencji „Harmonia kształcenia słuchu” czytamy m.in. „Tym razem nie dyskutujemy o założeniach/ideach/reformie/kondycji szkolnictwa, ani o implementacji aktów prawnych, ale o nowoczesnej metodyce i dydaktyce przedmiotów ogólnomuzycznych, o potrzebach i aktualnych oczekiwaniach uczniów oraz i możliwościach stojących przed otwartymi pedagogami. Nie skupiamy się na muzycznych zagadnieniach z zakresu harmonii – bowiem tytułowa „HARMONIA” ma odnosić się rzeczywiście i bez wyjątków do wewnętrznej harmonii kształcenia słuchu, nie zaś przedmiotu szkolnego o tożsamej nazwie. Chodzi o harmonię treści objętych przedmiotem kształcenie słuchu, ukazywanych w różnych kontekstach i ścisłym odniesieniu do poszczególnych etapów edukacyjnych w szkole muzycznej I i II stopnia”. Stąd też bloki dyskusyjne nosiły tytuły: „Harmonia pokoleń”, „Harmonia stylów” czy „Harmonia wyzwań i wizji”.

Krzyszof Pydyński: – Nauczyciele otrzymali wiedzę i pomoce dydaktyczne, które natychmiast mogą wykorzystać w swojej praktyce pedagogicznej. W ramach konferencji została stworzona, co podkreślali uczestnicy, „autentyczna możliwość konstruktywnej dyskusji, wymiany uwag i doświadczeń metodycznych”. Sądzę, że takie wypowiedzi są nie tylko kurtuazyjne, bowiem z każdą edycją konferencji zwiększa się liczba uczestników. Więcej – uczestnicy konferencji deklarowali potrzebę i chęć uczestnictwa w kolejnych edycjach spotkania w Koninie, ponieważ jest to, ich zdaniem, autentycznie cenna inicjatywa wysoko oceniana w środowisku muzycznym.

Dodajmy, że konińskie konferencje cieszą się bardzo dobrą opinią wśród nauczycieli i nadzoru pedagogicznego w regionie wielkopolskim. We wszystkich edycjach Makroregionalnej Konferencji Metodycznej dla nauczycieli przedmiotów ogólnomuzycznych i rytmiki szkół muzycznych I i II stopnia (w których organizacji KFK również bierze udział) uczestniczyli starszy wizytator Centrum Edukacji Artystycznej Małgorzata Bednarek i starszy wizytator Centrum Edukacji Artystycznej Region Wielkopolski Artur Matejuk.

Oprac. DuszA

Fot. PSM w Koninie