Granty dla Fundacji

To dobra informacja: Zarządu Województwa Wielkopolskiego przyznał Konińskiej Fundacji Kultury trzy granty, w sumie 80 tys. zł, na dofinansowanie zadań od wielu lat organizowanych (współorganizowanych) przez naszą Fundację.

– Ubiegaliśmy się, pisząc projekty i stając do konkursu, o dofinansowanie trzech imprez: Międzynarodowego Dziecięcego Festiwalu Piosenki i Tańca, festiwalu młodych talentów pianistycznych i polsko-niemieckich warsztatów big-bandowych, które naprzemiennie odbywają się Koninie (w tym roku u nas się odbędą) i w Dolnej Saksonii. Miło nam poinformować, że na każdy z naszych projektów otrzymaliśmy wsparcie – mówi Krzysztof Pydyński, prezes Fundacji.

Zarząd Województwa Wielkopolskiego rozstrzygając otwarty konkursu ofert na realizację w formie powierzenia lub wspierania zadań publicznych Województwa Wielkopolskiego w dziedzinie kultury w roku 2016 postanowił przyznać KFK na:

– 13. Ogólnopolski Festiwal Pianistyczny „Chopinowskie Interpretacje Młodych” – 25.000 zł

– Polsko-niemieckie warsztaty big-bandowe Wielkopolska – Dolna Saksonia (polsko-niemiecka młodzieżowa orkiestra jazzowa) – 15.000 zł

– 37. Międzynarodowy Dziecięcy Festiwal Piosenki i Tańca w Koninie – tworzenie warunków do edukacji kulturalnej dzieci i młodzieży – 40.000 zł.