Filharmonicy kaliscy w sali ratuszowej

Kompozycje Gabriela Fauré, Edwarda Griega,Camille’a Saint-Saëns’a, Claude’a Debussy’ego,Fritza Kreislera i Ludwiga van Beethovena usłyszeliśmy 11 czerwca 2022 roku w wykonaniu Trio Filharmonii Kaliskiej. To był koncert, na który melomanów zaprosili prezydent Konina i Konińskie Towarzystwo Muzyczne.

Andrzej Majewski, animator muzycznych spotkań w sali ratuszowej (wraz z żoną Ewą Majewską), każdorazowo przed koncertami znakomitych muzyków promuje bardzo młodych artystów, bywa zaledwie kilkuletnich. I tak było tym razem – zaprezentowało się dwóch perkusistów (choć ograniczanie ich tylko do perkusji byłoby chyba mylące). Obydwaj są uczniami Państwowej Szkoły Muzycznej w Koninie, pracującymi pod kierunkiem Marka Jakubowskiego. Antoni Oliński (8 lat), który przed kilkunastoma dniami zdobył I miejsce na konkursie werblowym w Gostyniu, wykonał kompozycję Dobro Paliewa Wesoła wycieczka. Jego niewiele starszy kolega, Borys Woziński, uczy się drugi rok i z konkursu w Gostyniu przywiózł III nagrodę. W sali ratuszowej wykonał na klawesynie Taniec hiszpański Artura Polonskiego. Obydwu towarzyszył przy fortepianie Michał Ziobrowski.
Trio Filharmonii Kaliskiej tworzą: Maria Rutkowskadoktor sztuk muzycznych, absolwentka Akademii Muzycznej im. I.J. Paderewskiego w Poznaniu w klasie fortepianu prof. Alicji Kledzik, Jacek Fabiniak – absolwent Akademii Muzycznej w Łodzi w klasie skrzypiec i altówki  prof. Tomasza Bartosiaka i Piotr Łyszczorz, który studiował wiolonczelę w krakowskiej  Akademii Muzycznej u prof. Zdzisława Łapińskiego i prof. Adama Klocka, a od 2014 roku jest solistą oraz zastępcą koncertmistrza grupy wiolonczel Filharmonii Kaliskiej.

Koncert w ich wykonaniu był podzielony na cztery części. W pierwszej muzycy wykonali
Edwarda Griega Andante con motto, cz. I na trio fortepianowe. W drugiej Piotr Łyszczorz z Marią Rutkowską zaprezentowali cztery miniatury na wiolonczelę i fortepian: były to Gabriela Fauré Kołysanka op. 24, Elegia op.16 i Siciliana op.78 oraz Camille’a Saint-Saëns’a Łabędź. W trzeciej odsłonie konińska publiczność podziwiała wykonanie przez Jacka Fabiniaka w towarzystwie Marii Rutkowskiej pięciu miniatur Claude’a Debussy’ego:
Beau soir (Cudowny wieczór),   Dziewczyna o włosach jak len, Światło księżyca oraz Fritza Kreislera Chiński tamburyn. Na zakończenie Trio Filharmonii Kaliskiej zaproponowało Ludwiga van Beethovena Trio C moll (op.1 nr 3) o symfonicznym brzmieniu z koncertującą partią fortepianu; muzycy wykonali cz. I tego dzieła Allegro con brio.

Oprac. Andrzej Dusza

Zdjęcia: Marcin Oliński