Chopinowski laur dla Karoliny Kuśmierz

Karolina Kuśmierz, 18-letnia uczennica PSM w Suwałkach, zdobyła pierwszą nagrodę XV Ogólnopolskiego Festiwalu Pianistycznego „Chopinowskie Interpretacje Młodych”. Ale, jak twierdził prof. Waldemar Andrzejewski, przewodniczący jury, „Wszyscy występujący mają potencjalne możliwości stania się artystami koncertującymi”.

XV Ogólnopolski Festiwal Pianistyczny „Chopinowskie Interpretacje Młodych” odbył się w Żychlinie i Koninie 15-17 listopada 2018 roku. Jego organizatorem było Towarzystwo im. Fryderyka Chopina Koło w Żychlinie k/Konina oraz Konińska Fundacja Kultury wraz z wieloma partnerami. Organizatorzy do udziału w festiwalu zaprosili sześcioro młodych pianistów, wśród których pięcioro było jeszcze uczniami szkół muzycznych II stopnia a jedna pianistka studentką Uniwersytetu Muzycznego Fryderyka Chopina w Warszawie. Wielu z nich prowadzi bogate już życie koncertowe, są laureatami znaczących konkursów krajowych i międzynarodowych. Ich recitale zaprezentowane w Państwowej Szkole Muzycznej I i II stopnia w Koninie, oceniało jury: prof. Waldemar Andrzejewski (Poznań) – przewodniczący, prof. Katarzyna Popowa-Zydroń (Gdańsk i Bydgoszcz) i Marek Dyżewski (Wrocław).

Jury postanowiło przyznać:

– wyróżnienia Aleksandrze Janusz (UMFC) i Markowi Jeutnerowi (PSM w Gliwicach)

– III miejsce Mariannie Klarze Sereda (OSM II st. w Krośnie)

– II miejsca ex aequo Shengye Cheng (PZSM w Bydgoszczy) i Erykowi Parchańskiemu (ZPSM w Bielsku-Białej)

– I miejsce Karolinie Kuśmierz (PSM I i II st. w Suwałkach).

– Nasz werdykt jest wynikiem nie matematycznych działań, ale naszych dyskusji – mówił prof. Andrzejewski ogłaszając wyniki festiwalu. – Uważamy, że wszyscy występujący mają potencjalne możliwości stania się artystami koncertującymi. Życzę wam, by było to jak najszybciej. Jest to z pewnością festiwal szczególny, którego odpowiednika trudno szukać na terenie naszego kraju. Jego szczególny walor polega na tym, że zostają do udziału proszeni młodzi ludzie, będący w okresie dynamicznego rozwoju artystycznego. O tym, że było to bardzo trafione, świadczą wyniki poprzednich edycji. Znakomita większość jego uczestników funkcjonuje w profesjonalnym życiu artystycznym całego kraju i świata. To zasługa tych wszystkich organizatorów, którzy tak pięknie i z miłością do muzyki Chopina organizują ten festiwal i inne wydarzenia artystyczne. Myślę, że zrobicie wszystko, by pójść w ślady poprzedników w dążeniu do doskonałości. Napisał Wolter: Bóg dał nam życie, ale to człowiek decyduje, jakie to będzie życie!

Podczas uroczystej gali żychlińskie Koło Towarzystwa im. F. Chopina zostało uhonorowane przez Zarząd Główny TIFC statuetką za wybitne osiągnięcia w promowaniu twórczości Fryderyka Chopina. Odebrał ją Krzysztof Pydyński, prezes żychlińskiego Towarzystwa i prezes Konińskiej Fundacji Kultury oraz dyrektor PSM I i II st. w Koninie. Jacek Kowalski, wicedyrektor TIFC w Warszawie, wręczył także tytuły Mecenasa Kultu Chopinowskiego osobom od lat związanym z festiwalem: prof. Katarzynie Popowej-Zydroń, prof. Waldemarowi Andrzejewskiemu oraz red. Markowi Dyżewskiemu.

Po ogłoszeniu wyników, młodzi wykonawcy dali w krótkich występach próbkę swych umiejętności muzycznych. Koncert laureatów XV „Chopinowskich Interpretacji Młodych” zakończył występ… sekstetu smyczkowego, złożonego z muzyków Wrocławskiej Orkiestry Barokowej pod dyr. Jarosława Thiela. W ich wykonaniu usłyszeliśmy kompozycje Józefa Elsnera na kwartet smyczkowy Es-dur op. 8 nr 2 oraz sekstet smyczkowy Es-dur op. 39 Ignacego Feliksa Dobrzyńskiego. Jak przypomniał Jarosław Thiel, Elsner oprócz tego, że był wychowawcą Chopina, zostawił po sobie wiele kompozycji, w których próbował łączyć polską melodykę ze stylem muzyki europejskiej późnego klasycyzmu. Dobrzyński zaś, podobnie jak Chopin uczeń Elsnera, reprezentujący polski romantyzm I połowy XIX wieku, bardziej był ceniony za granicą, niż w Polsce. „A szkoda, bo to on skomponował między innymi dzisiaj zaprezentowaną elegię ku czci Tadeusza Kościuszki” – przekonywał Thiel.

W czasie tegorocznego festiwalu nie tylko grano muzykę Chopina (oraz Elsnera i Dobrzyńskiego). Pierwszego dnia festiwalu w Żychlinie, w Pałacu Bronikowskich, odbyła się konferencja naukowa: Polskie drogi do niepodległości. Od Chopina do Paderewskiego. Pałac Bronikowskich, przypomnijmy, jest związany z kultem Chopina: to tutaj Fryderyk Chopin we wrześniu 1829 r. gościł na uczcie weselnej Melanii Bronikowskiej, która wyszła za Wiktora Kurnatowskiego, a drugą parą byli Aniela Kurnatowska i Wojciech Gałczyński. – Organizując konferencję w Żychlinie chcieliśmy podkreślić genius loci tego miejsca, niezwykłość piętnastej edycji festiwalu, ale także fakt, że obchodzimy również 100. rocznicę odzyskania przez Polskę niepodległości. Stąd dobór wykładowców i tematów – powiedział Krzysztof Pydyński.

O związkach poezji i niepodległości mówiła Justyna Chłap-Nowakowa z Instytutu Kulturoznawstwa Akademii Ignatianum w Krakowie, prof. Maciej Negrey z Akademii Muzycznej w Krakowie zaprezentował fragment przebogatego opisu polskiej muzyki symfonicznej XIX w., udowadniając, że taka istniała. Niezwykle interesujący wykład o postaci marszałka Józefa Piłsudskiego i jego „wyboistej drodze do niepodległości” zaprezentował prof. Piotr Cichoracki z Uniwersytetu Wrocławskiego, a Marek Dyżewski – muzykolog, historyk, komentator oraz juror wielu konkursów zaprezentował w sposób niezwykły postać wielkiego Polaka kompozytora Ignacego J. Paderewskiego i jego wpływ na proces odradzania się polskiej państwowości. Przy okazji zadał pytanie: gdzie w Warszawie jest ulica Paderewskiego? I sam na nie dał odpowiedź: w Warszawie nie ma takiej ulicy!

Ponieważ konferencja odbywała się w Żychlinie, nie zabrakło też, bo jakże by można było przerwać tradycję, wspaniałych pączków. Konferencji towarzyszyła wystawa prac konińskiego malarza Kazimierza Białkowskiego, przedstawiająca portrety Fryderyka Chopina.

Marek Dyżewski także wykładem zainaugurował drugi dzień „Chopinowskich Interpretacji Młodych”. Tym razem ze słuchaczami udał się na „poszukiwanie utraconych temp”. Dowiódł licznymi ilustracjami wykonawczymi tezę, że im bliżej współczesności tym szybciej wykonywane są dzieła mistrzów. Czy to lepiej? Niekoniecznie.

Wypada nam jeszcze dodać, że tegoroczny XV Ogólnopolski Festiwal Pianistyczny „Chopinowskie Interpretacje Młodych” byli: Koło Towarzystwa im. F. Chopina w Żychlinie koło Konina i Konińska Fundacja Kultury. Ich partnerami byli: PSM I i II st. w Koninie, CKiS Konin, KDK, MBP oraz Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Koninie. Dyrektorem artystycznym festiwalu była Danuta Gościńska, dyrektorem organizacyjnym – Przemysław Kapturski; w komitecie organizacyjnym znaleźli się ponadto Krzysztof Pydyński, Anna Matczak-Gaj – dyrektor Zespołu Szkół Ekonomiczno-Usługowych w Żychlinie, Jarosław Jankowski – dyrektor Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Koninie. Pracowali też wolontariusze Konińskiej Fundacji Kultury i Towarzystwa im. F. Chopina

Festiwal współfinansował Samorząd Województwa Wielkopolskiego oraz samorządy Konina, Kleczewa, Starego Miasta, Goliny, Rychwała, Rzgowa i Kramska a także firmy: UNIQA, Vin-Kon, BS Konin, Hortimex, Hydrostal i Wojewódzka Stacja Ratownictwa Medycznego w Koninie. Konferencja naukowa mogła być zorganizowana dzięki finansowemu wsparciu przez Fundację PZU.

Andrzej Dusza

Zdjęcia: Mirosław Jurgielewicz