XVII Chopinowskie Interpretacje Młodych

Viet Trung Nguyen, Wietnamczyk, został laureatem XVII Ogólnopolskiego Festiwalu Pianistycznego „Chopinowskie Interpretacje Młodych” (Konin – Żychlin 2021). O laur rywalizowało sześcioro młodych pianistów, zaproszonych przez organizatorów do Udziału w festiwalu.

„Chopinowskie Interpretacje Młodych” odbyły się po roku przerwy, pandemia Covid-19 uniemożliwiła zorganizowanie ich w roku 2020. W roku bieżącym „zachowując jak najdalej posuniętą ostrożność (postanowiliśmy) wszystkim zatroskanym o zdrowie najbliższych, o uczniów, o naszą pracę, w ogóle o przyszłość, dać szansę na oderwanie się od najczarniejszych myśli. Wlać w serca ludzi po prostu nadzieję i piękno (…) Festiwal zachował wszystkie najważniejsze punkty: prezentacje młodych pianistów, wykład chopinowski, koncert finałowy” – napisał w festiwalowym programie, w imieniu Komitetu Organizacyjnego, Krzysztof Pydyński.

Prezentacje

Prezentacje młodych pianistów odbywały się 19 i 20 listopada 2021 r. w auli Państwowej Szkoły Muzycznej I i II stopnia w Koninie. Organizatorzy: Koło Towarzystwa im. Fryderyka Chopina w Żychlinie k/Konina i Konińska Fundacja Kultury, przy współpracy konińskiej PSM I i II st., do udziału w festiwalu zaprosili sześcioro pianistów:

– Joannę Maję Jasnowską – trzynastolatkę, uczennicę II klasy szkoły II stopnia w Zespole Państwowych Ogólnokształcących Szkół Muzycznych nr 3 im. Grażyny Bacewicz w Warszawie, w klasie fortepianu dr hab. Anny Stempin-Jasnowskiej, profesor Akademii Muzycznej Fryderyka Chopina

– Eryka Koszelę (2006) – ucznia prof. Olgi Łazarskiej w PSM II stopnia im. Władysława Żeleńskiego w Krakowie

– Viet Trung Nguyena (1996, Hanoi) – studenta piątego roku Akademii Muzycznej im. Feliksa Nowowiejskiego w Bydgoszczy, w klasie prof. Katarzyny Popowej-Zydroń

– Macieja Smoląga (2003) – ucznia szóstej klasy Ogólnokształcącej Szkoły Muzycznej II stopnia im. Zenona Brzewskiego w Warszawie, uczącego się pod kierunkiem prof. Karola Radziwonowicza

– Gabrielę Stanisz (1997) – studentkę Akademii Muzycznej im. Karola Szymanowskiego w Katowicach w klasie prof. Wojciecha Świtały

– Martynę Włodarczyk (2001) – studentkę Akademii Muzycznej w Krakowie, w klasie fortepianu dr hab. Mileny Kędry.

Wszyscy utalentowani, już z sukcesami krajowymi i międzynarodowymi, często koncertujący, także z renomowanymi orkiestrami a także mający, jak Viet Trung Nguyen, udział w tegorocznym XVIII Międzynarodowym Konkursie Pianistycznym im. Fryderyka Chopina w Warszawie (brał udział w II etapie).

Każdy z nich miał do zagrania recital, na który składało się minimum pięć utworów. Wszyscy grali mazurki, etiudę i nokturn a ponadto mieli do wykonania wybranego przez siebie poloneza, preludia, scherzo, balladę, barkarolę, walca. Ich programy oceniało jury: prof. Joanna Domańska z Akademii Muzycznej w Katowicach (przewodnicząca), dr hab. Maciej Pabich, profesor Akademii Muzycznej w Poznaniu oraz Andrzej Wójciński z PSM w Koninie, który w 2004 roku, pełniąc wówczas funkcję dyrektora PSM, wymyślił i zorganizował pierwsze „Chopinowskie Interpretacje Młodych”.

W przerwie między przesłuchaniami pianiści, jurorzy, organizatorzy i członkowie żychlińskiego Koła TiFC spotkali się w Żychlinie, w pałacu Bronikowskich. To miejsce szczególne, bowiem tu w pierwszych dniach września 1829 roku bawił Fryderyk Chopin, będąc gościem na weselu dwóch par: Melani Bronikowskiej i Wiktora Kurnatowskiego (ich ślub odbył się w kościele ewangelicko-reformowanym) oraz Anieli Kurnatowskiej i Wojciecha Gałczyńskiego (oni wzięli ślub w kościele rzymsko-katolickim w Charłupi, bowiem takiego w Żychlinie nie było). Dzisiaj pałac Bronikowskich jest siedzibą Zespołu Szkół Ekonomiczno-Usługowych im. Fryderyka Chopina. Przed nim jest Fryderyk Chopin siedzi na skalnej ławeczce, to pomnik projektu Marcina Mielczarka, łódzkiego rzeźbiarza. Pomnik zdobi inskrypcja „Wieńczę talent i cnotę”. Uczestnicy spotkania złożyli kwiaty pod pomnikiem a potem koncertowali w pałacyku, przy okazji… objadając się żychlińskimi pączkami.

Wykład chopinowski

Wykład dr Macieja Pabicha z Akademii Muzycznej w Poznaniu pt. Polonezy polskie, ogólny z nazwy dotyczył spraw bardzo szczegółowych. Koncentrował się na ukazaniu najważniejszych cech tego jakże ważnego tańca polskiego, a więc melodyki, prowadzeniu linii melodycznej, jej zdobienia, ewolucji i różnorodności akompaniamentu z dominacją rytmów polonezowych lub bardziej salonowego w typie basu Albertiego. Pokazywał też wpływ poloneza na twórczość Fryderyka Chopina i wpływu muzyki Chopina na twórczość kompozytorów jemu współczesnych i następnych pokoleń. Ilustracją była twórczość kompozytorów znanych, ale także mniej popularnych, jednak zawsze dominantą był dobór utworów wybitnych. Usłyszeliśmy polonezy skomponowane na fortepian w XVIII i XIX wieku. Były to zarówno utwory znanych polskich kompozytorów, jak i tych, którzy zostali zapomniani, a w swoich czasach święcili wielkie triumfy w Europie. Były to unikalne polonezy inspirowane polskim hymnem narodowym, Konstytucją Trzeciego Maja, m.in. kompozycje Wacława Raszka – z akompaniamentem przypominającym polonezy Fryderyka Chopina, Józefa Nowakowskiego (w latach 1821-26 studiował wspólnie z Fryderykiem Chopinem w Konserwatorium Warszawskim u Józefa Elsnera) – niezwykle oryginalne i wirtuozowskie, Michała Kleofasa Ogińskiego, Antoniego Kątskiego, Alfonsa Szczerbińskiego, czy w końcu przepiękne polonezy Józefa Elsnera. Wykład ilustrowany był muzyką wykonaną przez prelegenta. Jak mówił po wykładzie Krzysztof Pydyński: –Z satysfakcją dodam, że wybitnymi interpretacjami Macieja Pabicha. Wrażanie jakie pozostało po wkładzie, nieodmiennie wiąże się z przeświadczeniem, jak wiele i jak pięknej, wartościowej polskiej muzyki pozostaje nieodkryte dla kultury polskiej, dla polskiego melomana. Ten jeden krok poczyniony przez doktora Macieja Pabicha wydaje się ważny i znaczący, ale wciąż jest to tylko jeden krok.

Dr hab. Maciej Pabich – wykład chopinowski pt. Polonezy polskie

Dla porządku rzeczy dodajmy, że Maciej Pabich urodził się w Ostrowie Wielkopolskim, gdzie rozpoczął swoją edukację muzyczną. Studia pianistyczne ukończył z wyróżnieniem pod kierunkiem profesora Andrzeja Tatarskiego w Akademii Muzycznej im. Ignacego Jana Paderewskiego w Poznaniu. Obecnie jest profesorem klasy fortepianu w macierzystej uczelni. Jest laureatem II nagrody na I Międzynarodowym Konkursie Pianistycznym im. F. Liszta we Wrocławiu (1999). W 1997 r. został laureatem Estrady Młodych Festiwalu Pianistyki Polskiej w Słupsku oraz IV Ogólnopolskiego Konkursu Pianistycznego im. F. Liszta we Wrocławiu. Ożywioną działalność artystyczną w kraju i za granicą łączy z pracą pedagogiczną, a jego uczniowie i studenci zdobywają laury na ogólnopolskich i międzynarodowych konkursach. Prowadzi mistrzowskie kursy pianistyczne i liczne seminaria metodyczne i warsztaty dla nauczycieli i uczniów szkół muzycznych na terenie całego kraju. Jest jurorem ogólnopolskich i międzynarodowych konkursów pianistycznych. W ostatnich kilku latach dużo czasu poświęcił na odnajdowanie zapomnianych utworów polskich kompozytorów XVIII i XIX, ze szczególnym uwzględnieniem polonezów.

Koncert finałowy

Festiwalowa gala odbyła się w Domu Kultury „Oskard” (Centrum Kultury i Sztuki). Wzięli w niej udział znamienici goście, wśród których byli: dr Ewa Sławińska-Dahlig – dyrektor generalna TiFC w Warszawie, Natalia Wasilewska z Departamentu Kultury Urzędu Marszałkowskiego w Poznaniu oraz przedstawiciele władz samorządowych Konina, powiatu konińskiego i gmin regionu oraz firm i instytucji wspierających organizatorów festiwalu. Gala zaczęła się od ukłonów i podziękowań dla wszystkich, dzięki którym możliwe było zorganizowanie „Chopinowskich Interpretacji Młodych”, w szczególności dla Samorządu Województwa Wielkopolskiego, Zarządu Głównego TiFC, Starostwa Powiatowego w Koninie, samorządów gmin, firm YAMAHA, Banku Spółdzielczego w Koninie, spółek Hortimex i Hydrostal oraz Wojewódzkiej Stacji Pogotowia Ratunkowego. W dziele uczestniczyli też: Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Koninie, Centrum Kultury i Sztuki w Koninie, Państwowa Szkoła muzyczna I i II st. w Koninie i Zespół Szkół Ekonomiczno-Usługowych w Żychlinie. Przy tej okazji przewodnicząca jury, prof. Joanna Domańska, wyraziła „wielkie uznanie dla organizatorów i tych, którzy włączyli się w organizację festiwalu. Z przyjemnością patrzyłam na waszą współpracę. To piękne”. Odczytując protokół jury, gratulowała uczestnikom festiwalu: „Swoją grą, interpretacją muzyki Chopina, sprawiliście nam wiele emocji i wrażeń. Na przyszłość życzę wam wielu sukcesów”.

Jury postanowiło przyznać:

– trzy wyróżnienia dla: Joanny Maji Jasnowskiej, Macieja Smoląga i Martyny Włodarczyk

– III nagrodę – Gabrieli Stanisz

– II nagrodę – Erykowi Koszeli

– I nagrodę – Viet Trung Nguyenowi.

Festiwal zakończył koncert prof. Joanny Domańskiej. Pianistka podzieliła go na dwie części. W pierwszej wykonała Fryderyka Chopina Nokturn Es-dur op. 55 nr 2 i Poloneza-Fantazję As-dur op. 61. Część drugą poświęciła Karolowi Szymanowskiemu, wykonując 9 Preludiów op. 1 i Fantazję C-dur op. 14. Jakkolwiek wykonanie muzyki Chopina było piękne, to kompozycje Szymanowskiego przykuły uwagę słuchaczy. Simon Rattle, angielski dyrygent, grając w 1994 roku z City of Birmingham Symphony Orchestra kompozycje Szymanowskiego mówił, że to „muzyka wspaniale wielobarwna i niezwykle emocjonalna (…) Zawsze zdumiewało mnie, dlaczego skrzypkowie w świecie nie grają przynajmniej jednego koncertu Szymanowskiego, dlaczego pianiści nie grają „Symfonii koncertującej” (…) Szymanowski jest jednym z najważniejszych kompozytorów tego stulecia!” („Studio”, nr 10, 1994). To co grała, a przede wszystkim jak grała profesor Domańska, z pewnością zadowoliłoby nie tylko Simona Rattle. Prof. Domańska jest wybitną interpretatorką dzieł Karola Szymanowskiego. Jej trzy płyty poświęcone jego twórczości zostały docenione nominacjami do Nagrody „Fryderyk” (1996, 2007, 2008) oraz nagrodą „Pizzicato Supersonic Award” (2008). W roku 2020 ukazała się jej następna płyta z wczesnymi utworami fortepianowymi Karola Szymanowskiego, również nominowana do „Fryderyka 2021”. Pianistka była także m.in. prezesem Towarzystwa Muzycznego im. Karola Szymanowskiego (2011-2017), dyrektorem artystycznym międzynarodowego festiwalu „Dni Muzyki Karola Szymanowskiego” w Zakopanem i festiwalu „Wieczory z muzyką Karola Szymanowskiego” w Katowicach. Jest inicjatorką Międzynarodowych Konkursów Muzycznych im. Karola Szymanowskiego w Katowicach. Za działania związane z propagowaniem twórczości Szymanowskiego otrzymała srebrny medal Gloria Artis.

I jeszcze jeden przyczynek do twórczości Szymanowskiego – trzy dni przed „Chopinowskimi Interpretacjami Młodych” w Koninie koncertowali jazzmani. W Sali Konińskiego Domu Kultury koncert inaugurujący 30. Przegląd Polskich Filmów Fabularnych DEBIUTY zagrał Ziółko Kwartet. To czterech młodych muzyków, studentów i absolwentów Akademii Muzycznej im. Karola Szymanowskiego w Katowicach, Akademii Muzycznej w Krakowie i Berklee College of Music w Bostonie (Massachusetts), laureaci Konkursu Jazz Juniors w Krakowie (2020). Koncert rozpoczęli brawurowym wykonaniem kompozycji na motywach, jak zauważyli „niesłusznie zapominanego” Karola Szymanowskiego.

Andrzej Dusza (przy współpracy: Krzysztofa Pydyńskiego i Katarzyny Broj)

Zdjęcia: Mirosław Jurgielewicz