Wsparcie dla trzech projektów Fundacji

Konińska Fundacja Kultury otrzymała wsparcie finansowe Samorządu Województwa Wielkopolskiego na realizację trzech projektów. Łączna kwota wsparcia wynosi 99 tysięcy złotych.

Fundacja zgłosiła, jak co roku, projekty na konkurs ofert rozpisany przez Marszałka Województwa Wielkopolskiego „na realizację w formie powierzenia lub wspierania zadań publicznych Województwa Wielkopolskiego w dziedzinie kultury w roku 2023”. Na konkurs wpłynęło, na platformę elektroniczną www.witkac.pl , 425 ofert. Po zapoznaniu się z opiniami komisji konkursowej, która dokonała oceny złożonych ofert, Zarządu Województwa Wielkopolskiego 2 marca 2023 r. konkurs rozstrzygnął, pozytywnie oceniając projekty złożone przez Fundację i przyznał wsparcie na realizację:

– 19. Festiwalu Pianistycznego „Chopinowskie Interpretacje Młodych” – 30 000,00 zł

– 43. Międzynarodowego Dziecięcego Festiwalu Piosenki i Tańca w Koninie – 40 000,00 zł

– 18. Międzynarodowych Warsztatów Big-bandowe Wielkopolska – Dolna Saksonia – 29 000,00 zł

W sumie Samorząd Wielkopolski wsparł 193 projekty organizacji pozarządowych, prowadzących działalność pożytku publicznego w roku 2023 w dziedzinie kultury, na łączną kwotę 3 mln zł. Zadania te „mieszczą się w ramach 16 priorytetów ujętych w Programie współpracy Samorządu Województwa Wielkopolskiego z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2023 przyjętym przez Sejmik Województwa Wielkopolskiego w dniu 24 października 2022 r. uchwałą nr XLVI/911/22” – czytamy w uchwale Zarządu Województwa Wielkopolskiego.

Andrzej Dusza