Trzy granty dla Fundacji

Miło nam poinformować, że Zarząd Województwa Wielkopolskiego przyznał Konińskiej Fundacji Kultury trzy granty, w sumie 75 tys. zł, na realizację projektów kulturalnych w 2017 roku.

Fundacja wzięła udział w konkursie ofert, ogłoszonym przez Zarząd Województwa Wielkopolskiego „na realizację w formie powierzenia lub wspierania zadań publicznych Województwa Wielkopolskiego w dziedzinie kultury w roku 2017”. Trzy oferty:

– 38. Międzynarodowy Dziecięcy Festiwal Piosenki i Tańca w Koninie – tworzenie warunków do edukacji kulturalnej dzieci i młodzieży

– 14. Ogólnopolski Festiwal Pianistyczny „Chopinowskie Interpretacje Młodych”

– Międzynarodowe warsztaty bigbandowe Wielkopolska – Dolna Saksonia

znalazły uznanie komisji oceniającej oferty, otrzymując (w kolejności) wsparcie w kwotach: 40, 30 i 5 tys. zł. To są projekty, w których realizacji Fundacja uczestniczy od wielu lat.

W bieżącym roku na konkurs ofert realizowanych w cyklu jednorocznym, fundacje i stowarzyszenia złożyły 383 wnioski. Zarząd Województwa Wielkopolskiego przyznał dotacje na realizację 209, na kwotę 2,9 mln zł. Najwyższe wsparcie otrzymała Fundacja Malta, organizatorka „Malta Festival Poznań 2017” – 320 tys. zł. Zarząd nie zatwierdził do realizacji 163 projektów, ponadto 11 projektów nie spełniało warunków konkursu.

Andrzej Dusza

andrzej.dusza@gazeta.pl