Sejmik wspiera Fundację

Realizację trzech projektów, opracowanych przez Konińską Fundację Kultury, wsparł finansowo Sejmik Województwa Wielkopolskiego. Fundacja złożyła projekty do „otwartego konkursu ofert na realizację w formie wspierania zadań publicznych Województwa Wielkopolskiego w dziedzinie kultury w roku 2018”, ogłoszonego przez Marszałka Wielkopolski. Projekty zostały opracowane w ramach wolontariatu.

Na konkurs wpłynęło 412 ofert (projektów), opracowanych przez organizacje pozarządowe oraz inne podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego w roku 2018. Zarząd Województwa Wielkopolskiego postanowił zlecić do realizacji 252 przedsięwzięcia na łączną kwotę 3,2 mln zł – czytamy w uzasadnieniu uchwały Sejmiku.

Konińska Fundacja Kultury otrzymała wsparcie finansowe na każdy ze złożonych projektów:

– 15. Ogólnopolski Festiwal Pianistyczny „Chopinowskie Interpretacje Młodych” – 35.000 zł

– 15. Międzynarodowe Warsztaty Big-bandowe Wielkopolska – Dolna Saksonia – 10.000 zł

– 39. Międzynarodowy Dziecięcy Festiwal Piosenki i Tańca w Koninie – tworzenie warunków do edukacji kulturalnej dzieci i młodzieży – 40.000 zł.

Andrzej Dusza