Phone: +48 63 242 88 24     Email: biuro@koninskafundacjakultury.pl

Mogłem, więc pomogłem

3.482,50 zł – taką kwotę wypłacili na konto Konińskiej Fundacji Kultury podatnicy, którzy zdecydowali się w rocznym rozliczeniu podatkowym (PIT) za 2022 rok przeznaczyć 1,5 % należnego podatku na rzecz twórców kultury, w szczególności tych najmłodszych. Kultura, zwłaszcza jej twórcy, nigdy nie opływali w dostatki (poza wyjątkami). A przyznasz Czytelniku, że z chęcią i wielką przyjemnością bywasz w ich towarzystwie, a co najmniej lubisz otaczać się ich dziełami.Konińska Fundacja Kultury jest jedną z kilku tysięcy organizacji pożytku publicznego (OPP) w kraju, udostępniającą własne konto dla wpłat 1,5% odpisu podatkowego, który trafia na konta twórców wskazanych przez podatników. Szczegółowo regulują to przepisy podatkowe, których omówienie znaleźć można na http://www.pit.pl/1procent/ . Po raz pierwszy zrobiliśmy to w 2006 roku. Od tego czasu jesteśmy pośrednikami między podatnikami, którzy stają się mecenasami kultury, a twórcami. Wpłaty trafiające na nasze konto były bardzo różne, od kilku do setek złotych. Jakie by nie były – wszystkie ważne, bo jak mówi przysłowie: grosz do grosza i będzie… można stworzyć kolejne dzieło artystyczne. Początkowo ten odpis z należnego podatku wynosił 1%. I tak za rok 2016 przekazaliście Państwo na konto Fundacji 14.564,70 zł, za rok 2017 – 9.092,50 zł, za 2018 – 7.016,00 zł, za 2019 – 7.225,40 zł, za rok 2020 – 4.607,10 zł, a za 2021 – 4.484,00 zł. Odpis za rok 2022 wynosił już 1,5 %. W złotówkach oznacza to, według wykazu przekazanego nam przez Urząd Skarbowy w Koninie, że na konto Fundacji przekazaliście Państwo 3.482,50 zł. Bardzo dziękujemy! My, Fundacja, przekazujemy je tym, których podatnicy wskazali w swoich PIT-ach. Pieniądze w większości trafiły do dziecięcych i młodzieżowych zespołów tanecznych i wokalistów. Najwięcej do zespołów działających w Konińskim Domu Kultury: Fuks, CODA, Zespół Pieśni i Tańca oraz Atelier KreDKa. Beneficjentami zostali też: konińskie Studio Tańca RYTMIX Wiesławy Wolnej, Miejska Biblioteka Publiczna w Koninie, Stowarzyszenie Muzyczne Konin, Koło Towarzystwa im. Fryderyka Chopina w Żychlinie oraz Kamil Wasicki, wokalista i twórca piosenki artystycznej. Prawie 1/3 wpłat trafiła wprost dla Konińskiej Fundacji Kultury. Skrupulatnie te pieniądze wykorzystamy. Potrzeb jest mnóstwo. O każdy grosz zabiegają u nas autorzy książek, twórcy filmów dokumentalnych, młodzi muzycy zbierający na instrumenty i stypendia artystyczne oraz zespoły taneczne. Ilu pomożemy? Chcielibyśmy wszystkim, ale… Nadzieja w tym, że już wkrótce (do końca kwietnia 2024 r.) przyjdzie czas składania PIT za rok 2023 i znowu pojawi się szansa, by każdy podatnik przekazał 1,5 % na rzecz Konińskiej Fundacji Kultury – wystarczy w rocznym rozliczeniu podatku dochodowego (PIT) podać nazwę Fundacji i jej KRS oraz kwotę stanowiącą równowartość 1,5 % podatku. Tę informację można uszczegółowić, wskazując konkretną osobę, zespół, organizację czy placówkę kultury. Ważne by wskazany realizował zadania statutowe Fundacji, czyli związane z szeroko rozumianą kulturą. Konieczne jest także dopisanie następujących danych Konińskiej Fundacji Kultury: 62-510 Konin, pl. Niepodległości 1 KRS 0000232242 Warto pamiętać, że mamy prawo wskazać w deklaracji podatkowej konkretny cel, na który chcemy przekazać 1,5% swojego podatku. Dla Urzędu Skarbowego, z którym się rozliczamy, będzie to informacja, komu ma przekazać darowiznę. Jeśli tę informację uszczegółowimy, to z kolei dla Fundacji będzie wskazanie, dla kogo, na jakie cele statutowe darowaną kwotę musimy przeznaczyć. Zatem – mogę, więc pomogę! Andrzej Dusza