Pół wieku muzyki

Za niespełna dwa lata Państwowa Szkoła Muzyczna I i II stopnia w Koninie obchodzić będzie 50-lecie istnienia. Jej działalność ilustrować będzie film dokumentalny, dzieło konińskich dokumentalistów, powstający dzięki współpracy ze szkołą.

Ósmego marca 1974 roku Minister Kultury i Sztuki zarządzeniem nr 12 utworzył w Koninie (i jednocześnie w Ostrowie Wielkopolskim) państwową szkołę muzyczną I stopnia. Władze Konina starania o jej powołanie rozpoczęły w 1967 roku, kiedy Powiatowa Rada Narodowa w programie rozwoju kultury miasta i powiatu przewidziała „potrzebę utworzenia PSM I st. w Koninie jako postulatu społeczeństwa Konina”. Bazą dla organizacji szkoły miało być Społeczne Ognisko Muzyczne, istniejące od roku 1965. Na początku lat siedemdziesiątych w Ognisku kształciło się około 90 uczniów a ponadto w mieście pracowało sześć osób z wyższym wykształceniem muzycznym, które według dokumentów Powiatowej Rady Narodowej „zadeklarowały pracę w szkole muzycznej”. „Prawdopodobnie chodziło wtedy m.in. o następujące osoby: K. Lik, D. Baszkiewicza, J. Sobisia, W. Wesołowskiego i Z. Kosmalskiego – ówczesnego dyrektora Ogniska Muzycznego, żywo uczestniczącego w staraniach o powołanie szkoły muzycznej” – napisała Alicja Wardęcka-Gościńska (w: „1974-2004. Jubileusz XXX-lecia Szkoły Muzycznej I i II stopnia im. I. J. Paderewskiego w Koninie”).

Powstający film mówi między innymi o tych ludziach. Dokument będzie dziełem Andrzeja Mosia, Marcina Olińskiego i Zdzisława Siwika, do których swoje trzy grosze dołoży Andrzej Dusza. Znajdą się w nim materiały archiwalne, fragmenty dokumentów i koncertów, sceny z życia szkoły, ale przede wszystkim rozmowy z twórcami „muzyka”: nauczycielami, którzy tworzyli szkołę od podstaw, pracowali dziesiątki lat na jej dzisiejszą renomę, a także z uczniami, wśród nich pierwszymi absolwentami z 1976 roku, i tymi najwybitniejszymi, którzy zrobili międzynarodowe kariery i są obecnie mistrzami dla kolejnych pokoleń muzyków. Oto fragment filmu: