„Benedykty” po raz dwudziesty

Już od dwudziestu lat tygodnik „Przegląd Koniński” przyznaje swoje nagrody, „Benedykty”, dla osób, instytucji, fundacji, stowarzyszeń, które przez swoją konsekwentną, benedyktyńską pracę, działając zawodowo i społecznie na rzecz edukacji i nauki, kultury, sportu, medycyny, opieki nad osobami niepełnosprawnymi i dzięki swojej pasji osiągają osobiste sukcesy rozsławiając Konin w Polsce i na całym świecie.

W tym roku lista laureatów w dziedzinie kultury wzbogaciła się o dwie „energetyczne” panie urodzone w Koninie, maturzystki Liceum nr I, Katarzynę Kubacką – Seweryn i Julittę Sękiewicz – Kisiel.

Katarzyna Kubacka – Seweryn jest absolwentką polonistyki w Uniwersytecie Adama Mickiewicza w Poznaniu, a pracę magisterską napisała pod kierunkiem filmoznawcy prof. Marka Hendrykowskiego. Przez kilka lat uczyła języka polskiego w konińskich szkołach, a od wielu lat aktywnie działa na terenie całej Polski na polu edukacji filmowej dla dzieci i młodzieży oraz dla nauczycieli, współpracując z Polskim Instytutem Sztuki Filmowej i Siecią Kin Studyjnych i Lokalnych.

Była dwukrotnie nominowana do nagrody PISF w kategorii Edukacja Młodego Widza, a w 2014 roku otrzymała (wspólnie z Janem Szymańskim) nagrodę PISF za projekt „Ogrody polskiej animacji”.

Jej ukochane dziecko to Młodzieżowa Akademia Filmowa „Otwórz Oczy”, której cykliczne zajęcia odbywają się w kinie „Centrum” w Koninie od roku 2000. Katarzyna Kubacka – Seweryn jest również pomysłodawczynią i producentem „Festiwalu Filmów i Spotkań Niezwykłych”, który od odbywają się w Sandomierzu od 2003 roku.

Z jej inicjatywy trafił do Konina ambitny Salon Poezji Anny Dymnej, a razem salonem już dwadzieścia razy na scenie Konińskiego Domu Kultury występowali najwięksi polscy aktorzy, mistrzowie polskiego słowa, m.in. Anna Polony, Ignacy Gogolewski, Andrzej Seweryn, Andrzej Łapicki, Daniel Olbrychski.

Julitta Sękiewicz – Kisiel w latach licealnych marzyła o karierze piosenkarskiej, w końcu jednak została aktorką, ukończyła Wydział Aktorski w Państwowej Wyższej Szkole Filmowej, Telewizyjnej i Teatralnej w Łodzi. Obecnie i również zawodowo jest związana z tą uczelnią jako członek Rady Wydziału Aktorskiego i członek Senatu oraz pracując jako pedagog i wykładowca. Uczyła zawodu swoich młodszych kolegów, obecnie znanych aktorów m.in. Cezarego Pazurę i Jana Malajkata, pod jej kierunkiem zdobywali też pierwsze sceniczne szlify studenci rodem z Konina; Edyta Olszówka, Szymon Bobrowski, Anna Wojnarowska.

Julitta Sękiewic – Kisiel jest obecnie profesorem na Wydziale Aktorskim, a za długoletnią pracę dydaktyczną została odznaczona Srebrnym Krzyżem Zasługi z okazji 65-lecia PWSFTv i T. Jako aktorka, jeszcze na studiach związała się z Teatrem Powszechnym w Łodzi, współpracując z wieloma wybitnymi reżyserami. Ma w swoim dorobku wiele ról filmowych i w spektaklach teatralnych i radiowych.

Uroczystość wręczenia „Benedyktów” odbyła się tradycyjnie w auli Państwowej Szkoły Muzycznej I i II stopnia w Koninie, a występ uczniów tej szkoły dodatkowo podniósł rangę jubileuszowej gali.

Andrzej Moś

Fot. Andrzej Moś