Benedykty 2017

Jan Sznajder, Damian Kruczkowski i Alojza Kwiatkowska zostali uhonorowani przez Wydawnictwo Przegląd Koniński tytułami Benedykta 2017. Statuetkami Benedykta wyróżniane są „osoby i instytucje dodające renomy miastu i regionowi”.

Uroczystość wręczenia statuetek Benedyka odbyła się 8 czerwca 2018 roku. To była 21. edycja nagrody. W tym roku kapituła nagrody statuetkami Benedykta postanowiła wyróżnić trzy postaci.

Jan Sznajder edukację zaczął w czasie okupacji od „Trylogii” Sienkiewicza i pieśni legionowych, śpiewanych przez ojca. W 1950 roku został skazany na 12 lat więzienia za udział w konspiracji politycznej. W czasie „odwilży” połowę kary mu darowano, ale i tak przeszkodziło mu to w przyjęciu na studia w ASP. Malarstwo skończył w Studium Plastycznym w Warszawie, w pracowni profesora Mariana Tomaszewskiego. Po ukończeniu Studium zaczął pracować w Domu Harcerza w Koninie, od 1956 prowadząc pracownię malarską (na parterze obecnej SP 1). Przelotnie tworzył z Szymonem Pawlickim kabaret „Koński ogon” i… przez kolejnych 15 lat nie brał pędzla do ręki, hodując owce w Posoce, gdzie zakotwiczyli razem z żoną Danutą Czerwińską. Ale to malowanie okazało się pasją, za którą otrzymał wiele nagród, podobnie jak i wyróżnień za zaangażowanie na rzecz Konina, za wkład w rozwój konińskiej kultury, za walkę o wolność.

Statuetkę Benedykta 2017 Janowi Sznajdrowi wręczyła Urszula Szatkowska, wiceprezes Wydawnictwa Przegląd Koniński. – Wyróżnienie odbieram jako przedstawiciel rodziny – mówił laureat – począwszy od pradziadka, który uczył mnie historii, ojca malującego Konin, stryja Jana, założyciela schroniska dla zwierząt i syna, dzisiaj akurat prowadzącego międzynarodowe warsztaty fotograficzne koło Pyzdr.

Damian Kruczkowski słynie z tego, że zakasuje rękawy i sprząta zarośnięte chwastami zapomniane cmentarze. To jego „zażarta niezgoda na nieistnienie, na definitywny koniec”. Od prawie 10 lat razem z działaczami Towarzystwa Przyjaciół Konina organizuje 1 listopada kwestę na cmentarza katolickim i ewangelickim przy ulicy Kolskiej. Dzięki temu udało się odnowić prawie 30 nagrobków. Wojciech Pluta-Plutowski, właściciel Wydawnictwa Przegląd Koniński, w laudacji powiedział między innymi, że „w tym społeczeństwie, w którym jest coraz więcej ograniczeń i wykluczeni ze względy na poglądy, kolor skóry czy wyznanie, działania Damiana Kruczkowskiego odczytuję jako formę sprzeciwu”. Laureat barwnie opisując historię macewy odnalezionej na gruzowisku w Golinie mówił: – Jesteśmy wypadkową tysięcy ludzi, którzy żyli przed nami. Warto o nich zadbać, poznać. Warto by istnieli nadal.

Siostra Alojza Kwiatkowska (z domu Janina Kwiatkowska) z zakonu Sióstr Małych Misjonarek Miłosierdzia (orionistki), pochodzi ze Sławska zaś w Kole ukończyła Liceum Ekonomiczne. O 1994 roku pracuje na misjach na Madagaskarze, ucząc, lecząc, budując. Odbierając statuetkę Benedykta od Stanisława Piguły, prezesa Wydawnictwa Przegląd Koniński, mówiła między innymi: „Chorego leczymy nie pytając kim jest. Głodnego nakarmimy. I dopiero gdy sami zapytają, dlaczego to robimy, mówimy im o naszej religii”. Przy okazji zachęcała: „Tam, gdzie pracuję, mamy mleko z darów, ale nie mamy wody, którą musimy kupować. Staram się studnię wybudować, Zbieram fundusze i zapraszam na Madagaskar, praca znajdzie się dla każdego”.

Pierwszy zareagował prezydent Konina Józef Nowicki, zapraszając siostrę Alojzę Kwiatkowską do Urzędu Miasta: – Być może Magistrat do tej studni coś dorzuci.

Dodajmy, że uroczystość wręczenia statuetek Benedyktów 2017 odbyła się w auli Państwowej Szkoły Muzycznej I i II stopnia. Barwy uroczystości dodali młodzi muzycy PSM. Kwintet Daria Junkiert (wiolonczela), Wiktor Kowalczyk (klarnet), Piotr Kulczewski (akordeon), Hubert Kulig (wibrafon) i Filip Pacześny (fortepian) pięknie wykonali kompozycję Dominika Lasoty Cala. Pięknie zaprezentował się akordeonista Piotr Kulczewski wykonując kompozycję Jacka Rabińskiego Joie de vivre i pianista Filip Pacześny, grając Fantazję Impromptu cis-moll op. 66 Fryderyka Chopina. Dodajmy, że sylwetki wyróżnionych Benedyktami 2017 znaleźć można w „Przeglądzie Konińskim” nr 22 z 29 maja i nr 23 z 5 czerwca 2018.

Andrzej Dusza

Podpis pod zdjęciem:

Benedykty 2017. Od lewej: Stanisław Piguła – prezes Wydawnictwa Przegląd Koniński, Wojciech Pluta-Plutowski – właściciel Wydawnictwa Przegląd Koniński, Jan Sznajder – Benedykt 2017, siostra Alojza Kwiatkowska – Benedykt 2017, Damian Kruczkowski – Benedykt 2017 i Urszula Szatkowska – wiceprezes Wydawnictwa Przegląd Koniński. Zdjęcie: z Archiwum „Przeglądu Konińskiego”