Apel Konińskiego Towarzystwa Muzycznego

W okresie międzywojnia (1919-1939) ni istniał w magistracie wydział zajmujący się kulturą. Wszystko organizowały stowarzyszenia, rozmaite organizacje i nietuzinkowi, światli ludzie – pasjonaci (…) Artyści zapraszani przez nich nie spłycali sztuki (…) Przy okazji ważnych wydarzeń pojawiali się lokalni artyści (…) Co ciekawe, działało w tym czasie pięć orkiestr…

Te informacje pochodzą z książki Andrzeja Majewskiego „Życie muzyczne mojego miasta”. Z nich wynika, że w przyszłym roku Konińskie Towarzystwo Muzyczne obchodzić będzie 120-lecie działalności.

KTM powstało 27 września 1901 roku jako Konińskie Towarzystwo Muzyczno-Dramatyczne. „Raz z przewagą działań muzycznych, innym razem teatralnych, istniało końca II Rzeczpospolitej” – napisał Majewski. Jego działalność przerwała II wojna światowa a po jej zakończeniu „trzeba było czekać 32 lata na reaktywację stowarzyszenia w postaci Konińskiego Towarzystwa Muzycznego. Działo się w to w czasie, kiedy kulturą w mieście i województwie (konińskim od roku 1975 – przyp. red.) kierował dr Andrzej Nowak i to on przyczynił się do odrodzenia tego pożytecznego gremium. 1 marca 1977 r. KTM otrzymało osobowość prawną (…) Pierwszym prezesem został Jan Malicki”.

Andrzej Majewski, prezes KTM od roku 1995, przed zbliżającą się 120. rocznicą Towarzystwa zwraca się z apelem do „wszystkich mieszkańców Konina i okolic”:

APEL KTM

W 2021 r. Konińskie Towarzystwo Muzyczne będzie obchodziło 120. rocznicę powstania. Dobrze byłoby z tej okazji zgromadzić w jednym miejscu dokumenty odnoszące się do życia muzycznego naszego miasta, na przestrzeni wieków. Ubogaciłyby pierwszą i jedyną monografię ,,Muzyka w moim mieście” wydaną w 2015 roku.

Zwracamy się zatem do wszystkich mieszkańców Konina i okolic z prośbą, by jeśli posiadają jakiekolwiek dokumenty, zdjęcia, nuty, dawne instrumenty, zechciały powiadomić nas o tym i udostępnić je. Można to zrobić pisząc na adres: maj5@poczta.onet.pl

Oprac. Andrzej Dusza

„Górnicze Echo”, 50-osobowy chór mieszany, działał w Kopalni Węgla Brunatnego „Konin” w latach 60. Prowadził go Alfons Lik, główny księgowy kopalni. Fot. z A. Majewski „Życie muzyczne mojego miasta”, Wydawnictwo Setidava MBP w Koninie, 2015