Aktywny Senior – warsztaty artystyczne dla seniorów

Miasto Konin, Konińska Fundacja Kultury oraz Koniński Dom Kultury zapraszają seniorów do udziału w warsztatach artystycznych, które realizowane będą w KDK i sfinansowane zostaną ze środków pochodzących z budżetu Miasta Konina.

Warsztaty muzyczne, taneczne oraz rękodzieła odbędą się od 3 listopada do 2 grudnia. Ich uwieńczeniem będzie prezentacja dokonań uczestników zajęć. Ta odbędzie się 17 grudnia.

Warsztaty skierowane są do osób powyżej 65 roku życia, mieszkających w Koninie. Zapisy na zajęcia przyjmuje dział imprez KDK. Zapisać można się osobiście lub telefonicznie pod numerem 63 211 31 33 wew. 29. Liczba miejsc jest ograniczona. Zajęcia się bezpłatne.

Warsztaty poprowadzą instruktorzy z Konińskiego Domu Kultury: Katarzyna Mijakowska, Mirosław Grzanka oraz Dariusz Intrys. Odbywać się one będą według harmonogramu, który otrzyma każdy uczestnik.

Tematyka zajęć to muzyka, śpiew, taniec, rękodzieło.

– Celem warsztatów jest pobudzenie do aktywności kulturalnej mieszkańców naszego miasta powyżej 65 roku życia. Zajęcia będą okazją do spotkania ale i do wyrażenia siebie poprzez sztukę. Podsumowanie warsztatów odbędzie się w tygodniu poprzedzającym święta Bożego Narodzenia, stąd pomysł, by zajęcia odbywały się już w klimacie świątecznym – mówi Mirosław Grzanka.

Seniorów zapraszamy na warsztaty:

Kreatywne warsztaty rękodzieła – instruktor Katarzyna Mijakowska

Świąteczne śpiewanie – instruktor Mirosław Grzanka

Przyśpiewki i tańce z Wielkopolski – instruktor Dariusz Intrys

Warsztaty sfinansowano ze środków pochodzących z budżetu Miasta Konina.