Phone: +48 63 242 88 24     Email: biuro@koninskafundacjakultury.pl

Wspieramy twórców kultury

Kiedy na wszystko brakuje pieniędzy, to na czym najpierw oszczędzamy? Oczywiście – na kulturze. Tymczasem z wielką przyjemnością lubimy bywać w towarzystwie twórców kultury, otaczać się ich dziełami. Czy zatem możemy twórcom pomóc? Oczywiście, zwłaszcza, że mamy narzędzie – wystarczy w rocznym rozliczeniu podatkowym PIT za 2023 rok przeznaczyć 1,5% należnego podatku na rzecz Konińskiej Fundacji Kultury, by pieniądze trafiły właśnie do twórców.

Konińska Fundacja Kultury jest jedną z wielu organizacji pożytku publicznego (OPP) w kraju, udostępniającą własne konto dla wpłat 1,5% odpisu podatkowego (szczegółowo regulują to przepisy podatkowe, których omówienie znaleźć można na http://www.pit.pl/1procent/ ). Po raz pierwszy zrobiliśmy to w 2006 roku. Od tego czasu jesteśmy pośrednikami między podatnikami, którzy stają się mecenasami kultury, a twórcami. Wpłaty trafiające na nasze konto były bardzo różne, od kilku do setek złotych. Jakie by nie były – wszystkie ważne, bo jak mówi przysłowie: grosz do grosza i będzie…

W ubiegłym roku na konto Fundacji z 1,5% wpłynęło 3.482,50 zł. W wielu PIT wskazaliście Państwo dodatkowo, dla kogo chcecie pieniądze przeznaczyć; na tej podstawie my, Fundacja, przekazywaliśmy je wskazanej osobie, zespołowi czy organizacji (szczegóły ich rozdysponowania na: http://epiqe.iqhs.pl//kfk/1-podatku-dla-koninskiej-fundacji-kultury/ )..

Aby przekazać 1,5% na rzecz Konińskiej Fundacji Kultury, wystarczy w rocznym rozliczeniu podatku dochodowego (PIT) podać nazwę Fundacji, jej KRS (!) oraz kwotę stanowiącą równowartość 1,5% podatku:

62-510 Konin, pl. Niepodległości 1

KRS 0000232242

Tę informację można uszczegółowić, wskazując konkretną np. osobę, zespół, placówkę kultury. Ważne jest, by wskazany realizował zadania statutowe Fundacji.

Warto pamiętać, że przekazując 1,5% z rocznego rozliczenia PIT, nie tracimy ani złotówki – jedynie samodzielnie rozdysponowujemy kwotę, którą i tak musielibyśmy przekazać na rzecz Skarbu Państwa. Wasza decyzja bezpośrednio wpłynie na to, do kogo trafią pieniądze z Waszych podatków. To rodzaj satysfakcji: mogę twórcom kultury pomóc, więc pomogę. Mamy prawo wskazać w deklaracji podatkowej konkretny cel, na który chcemy przekazać 1,5% swojego podatku. A jeśli tę informację uszczegółowimy, to dla Fundacji będzie wskazanie, dla kogo, na jakie cele statutowe darowaną kwotę musimy przeznaczyć. Musimy także pamiętać, że na przekazanie 1,5% podatku dochodowego na szlachetny cel (rozliczenie się z Urzędem Skarbowym za rok 2023), mamy czas tylko do 30 kwietnia 2024 r.

Zarząd Konińskiej Fundacji Kultury